+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Podpoříme budování vaší skvělé firmy, kde budou pracovat ti nejschopnější.

Jak být lídr sám sebe, abych mohl vést druhé a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření

Podporujeme a transformujeme firmy, školy, nemocnice a jednotlivce, aby byly lídry a uměli efektivně využívat leadership jako své přirozeného sebevyjádření. Skutečný leadership, tak jak ho chápeme, neznamená pozice, titul, čas, peníze, vliv, dominanci nebo vykazovat výsledky leadera. Náš transformační postup založený na ontologickém a fenomenologickém modelu vám dá přístup ke skutečnému bytí leaderem a efektivnímu využívání leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření na všech úrovních vašeho života za každé situace bez ohledu na okolnosti. To znamená, že budete přirozeně působit jako leader, aniž byste se museli učit nějaké strategie nebo techniky leadershipu. V našem programu si prožijete, co znamená být lídr a efektivně uplatňovat leadership.

Představte si svou firmu, kde každý zaměstnanec je zodpovědný, samostatný, můžete se spolehnout na jeho slovo a v každé situaci si umí poradit. Představte si firmu, kde zaměstnanci využívají plně svého potenciálu a talentu, inspirují a vedou ostatní a sdílí společnou firemní vizi budoucnosti.

Každý může být lídr

Většina zaměstnanců se bojí být lídr, ale s naším programem pochopí, že být lídr a efektivní využívání leadershipu je přirozeným způsobem bytí každého z nás.

Zvýšení produktivity až o 300%

Bez nutnosti měnit počty zaměstnanců vám ve firmě poskytneme možnost využít potenciálu každého zaměstnance pro zvýšení produktivity.

Změna způsobu komunikace

Každý absolvent si pro sebe objeví přirozený způsob konverzace, která umožní jasné vyjadřování a vnímání druhých empaticky a s respektem.

Firemní laboratorní a transformační vzdělávání dospělých

pLAB in your business

Transformační program pLAB Ontological leadership and performance laboratory, který u vás ve firmě vytvoří laboratorně vzdělávací prostředí. Podporuje práci s přirozeným talentem jednotlivců, jejich odlišnost a vnitřní motivaci jako předpoklad k pozitivnímu vztahu k osobnostnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělání. Vede účastníky k tomu, aby si našli svůj přirozený talent, uměli pochopit jeho silné a slabé stránky a dokázali využívat jeho přirozenosti k vykonávání své pracovní pozice, kde se stávají lídry a efektivně uplatňuji leadership jako své přirozené sebevyjádření. Přináší a sdílí inovaci v celoživotním vzdělávání dospělých prostřednictvím ontologického / fenomenologického modelu.

pLAB in your business zajišťuje lidem ve vaší organizaci bezpečné a podpůrné prostředí prostřednictvím spolupráce firmy, rodiny, komunity a partnerů.

Novinky na blogu

Čti dále

Zkušeností účastníků

„Celý život jsem se učil metodiky, postupy a návody, jak se v dané situaci chovat, jak mluvit, jak jednat a jak vyjednávat. Vyjednávací techniky pro mě byly nejsilnějším kurzem, kde jsem si objevil své ego a sáhl si na něj. Už během prostřední fáze učení bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu jsem objevil, jak jsem úplně jiným vyjednávačem. Dříve jsem po jednání odcházel vyčerpaný a celou dobu jsem přemýšlel o strategii, o čem druzí přemýšlí, co přijde za další krok atd. Teď jsem na jednání svobodný, přímý, autentický a příčinou toho, co se stane. Jsem lídrem, který efektivně vede druhé, aby byl záměr splněn. Dosahují 99% úspěšnosti každého vyjednávání, a přitom ještě získávám uznání a obdiv. Co se změnilo v mém jednání a přístupu? Nezačal jsem používat žádné techniky nebo postupy, začal jsem prostě jen být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření. Mé bytí lídrem mě začalo používat. Nedá se to popsat jiný slovy a moje prožitky jsou v podstatě nepřenositelné. Celý program je tak specifický a jedinečný, že dokud si neosvojíte jeho konverzační doménu, tak není ani vysvětlitelný. Nyní vím, že chci celý svůj tým, své děti a ostatní členy mé komunity s tímto učením seznamovat a dělat jim rozdíl v jejich životech. Vést je do nově vytvořeného světa, ze kterého budeme společně jednat. Z nově vytvořeného světa, který nás všechny začne používat.“

Miroslav S.
Majitel firmy
Nejnovější vědecké poznatky o leadershipu

Leadership kurz jak ho ještě neznáte