+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Leadership vždy začíná naší integritou. Není-li lídr skutečně v integritě sám k sobě a k ostatním, tak nemůže být lídr a efektivně uplatňovat leadership. Pokud nejsi jako lídr v integritě, nikdo tě nebude následovat. Pokud tě nikdo nebude následovat, nejsi ve skutečnosti lídr. Tajemství ontologického leadershipu Pozoruj své pocity a emoce, stávají se tvými myšlenkami. Pozoruj své myšlenky, stávají se tvými slovy. Pozoruj svá slova, stávají se tvým chováním. Pozoruj své chování, stává se tvými zvyky. Pozoruj své zvyky, stávají se tvými výsledky. Pozoruj...
Read More
V říjnu 2017 jsme absolvovali workshop pod vedením Naomi Aldort, která během 3 dnů učila přes 50 rodičů, jak být rodičem (lídrem) svých dětí a efektivně uplatňovat rodičovství (leadership) jako své přirozené sebevyjádření. Workshop byl pro pokročilé, proto se Naomi Aldort nezabývala sdělováním základních informací, ale pracovala s rodiči, aby si odstranili svá lidská funkční a vnímaná omezení, která jim brání mít svobodu bytí a svobodu jednání při výchově dětí. Lidská (ontologická) vnímaná omezení: Zdrojem našich ontologických (lidských) vnímaných omezení je naše síť...
Read More
Být lídrem si vyžaduje schopnost ustát náladu a emoční projevy druhých. Doslova nebýt závislý na náladě druhých lidí. Jinými slovy by se dalo říct, že lídr je emočně silná a vyzrálá osobnost, která si je vědoma, že nemá odpovědnost za náladu druhých lidí. Na druhou stranu lídr, který má závislou strukturou osobnosti, je vlastně velmi senzibilní. Když je se svým týmem, okamžitě vnímá, co se děje na úrovni mezilidské komunikace. Jistým způsobem je závislý na náladě ostatních. Cítí se dobře...
Read More
Děti potřebují, aby rodič byl lídr a uměl efektivně uplatňovat leadership (vedení, vůdcovství) jako své sebevyjádření a zároveň jim poskytl možnost „být vyslyšen“, aby mu mohly otevřít své srdce. Jinými slovy, dítě počítá s tím, že máte dost síly a ustojíte jeho pocity, aniž by vás přemohly. Děti se nejvíce spoléhají na váš leadership a jeho efektivní uplatnění, když jsou zklamané a frustrované. Co znamená v praxi být lídrem pro své děti Nevyřčená otázka, která našim dětem dává svobodu bytí a jednání,...
Read More
Osobnost (identita) vašich dětí je z poloviny vytvořená hned po porodu. Díky emocionálním informacím odvozeným z prožitků matky. Prostřednictvím placenty prochází k plodu chemikálie produkované vašimi hormonálními centry, která jsou zodpovědná za to, jak se cítíte. To, jak se cítíte, ovlivňuje, jak myslíte a jaké prožíváte emoce. Tyto chemikálie ovlivňují fyziologii a vývoj plodu. K největšímu vlivu na programování podvědomí (nevědomí) vašeho dítěte dochází mezi narozením a šesti lety věku. V tomto věku je mysl vašich dětí vytížená pozorováním a vstřebáváním způsobů chování svých rodičů,...
Read More
1 2 3 11