+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Integrita jako cesta k důvěře, produktivitě a výjimečné hodnotě vaší společnosti.

Integrita kurz

Integritu vnímáme jako nezbytnou součást maximální produktivity

Na kurzu „Integrita“ vám odhalíme, jak rozlišovat a definovat integritu, která poskytuje rychlý přístup k nárůstu produktivity jednotlivců, skupin, organizací a systémů. Náš model ukazuje příčinu mezi integritou a nárůstem produktivity, kvalitě života a tvoření hodnot pro každou část našeho života.

Integrita je nedílný a klíčový faktor produkce vaší společnosti stejně jako vědomosti a technologie, přesto je v dnešní době majitelům, lídrům a manažerům firem schována nebo opomíjena.

Integrita je záležitostí dání slova a jeho ctění – nic více a nic méně.

Když je člověk, organizace, skupina nebo systém v integritě, tak je celý a kompletní, nerozbitý, neporušený, spolehlivý, v dobré kondici.
Integrita je jako lezení na skálu bez vrcholu

Proč tvrdíme, že bez integrity nemůže nic fungovat

Toto naše tvrzení vzbuzuje ve spoustě lidí rychlou odpověď: „To není pravda! Moje firma funguje, máme naplněnou výrobu až po okraj, a dokonce odmítáme zakázky.“ Vždy když slyšíme tuto odpověď, tak zjistíme, že vedení společnosti se jeví situace ve firmě jinak než jejich zaměstnancům. Často v těchto firmách panuje nálada, ve které si zaměstnanci stěžují na špatnou komunikaci, nedůvěru ve vedení firmy, rezignují na svou pracovní pozici a jediné, co je zajímá je nárůst výplaty, vytvářejí kolem sebe atmosféru zákulisních her a vzájemného soupeření.

Integrita je záležitostí dání slova a jeho ctění – nic více a nic méně. Když je člověk, organizace, skupina nebo systém v integritě, tak je celý a kompletní, nerozbitý, neporušený, spolehlivý, v dobré kondici.

Jak to vypadá v praxi, když jste v integritě

Abyste mohli být v integritě, tak musíte být celý a kompletní. Abyste mohli být celý a kompletní, tak vaše slovo musí být celé a kompletní. Aby vaše slovo mohlo být celé a kompletní, tak ho musíte ctít.

Své slovo můžeme ctít dvěma způsoby:

  • přesně v čas dodržíme a splníme co jsme slíbili, že uděláme (dali tomu slovo) a uděláme to včas celé a kompletní,
  • jakmile víme, že nemůžeme dodržet své slovo, informujeme všechny strany, které se spoléhají na naše slovo a napravíme nepořádek, který jsme svým nedodržením slova způsobili v jejich životě. Jakmile to uděláme, budeme ctít své slovo navzdory tomu, že jsme ho nedodrželi.
Kde se nachází vaše slovo, když nadešel čas ho ctít?

Proč je kurz „Integrita“ tak důležitý pro vaši firmu

Integrita je nezbytnou podmínkou pro dosažení maximální produktivity. Produktivitou nemyslíme jen zvýšení počtu prodaných produktů, ale spokojenost na pracovišti, kvalitní komunikace, funkční systémy a toky informací, spokojené a vracející se zákazníky… atd. Slovem „být produktivní“ máme na mysli být lídrem svého života na všech jeho úrovních, efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření a dosahovat toho, pro co jsem se rozhodli.

Když je něco v integritě, je to celé, kompletní, nerozbité, neporušené, spolehlivé a v dobré kondici – jedině tak to je maximálně funkční.  

Pokud respektujete zákon produktivity, tak zažijete obrovské zvýšení produktivity, a to nejenom ve vaší firmě nebo společnosti, ale i v osobním životě. Odborníci na Harward Business School (Michael C. Jensen), experti z uznávaných konzultačních firem (Steve Zaffron, Vanto Group) a profesoři MBA univerzit potvrzují, že zavedením integrity do jakéhokoliv společenství lidí a do jakéhokoliv systému způsobuje nárůst produktivity od 100% do 500% [the  Social Science  Research  Network (SSRN)].

Na kurzu „Integrita“ pro sebe a vaši firmu objevíte fenomenologickou metodou:

  • Dát slovo neznamená jen dát své slovo, ale dalších 5 bodů, které jsou většině z nás schovány a zamezují nám být v integritě.
  • Jak nastavit integritu ve vaší firmě, organizaci nebo společnosti.
  • Získáte jedinečnou technologii nápravy nepořádku v životech druhých, když jste nemohli ctít své slovo, což udrží vaši důvěru, vysokou produktivitu a hodnotu vaší osoby a vaší společnosti.
  • Uvědomíte si, jak tzv. „11 závojů neviditelnosti“ zakrývají zdroj skutečných nákladů na vaše chování, když nejste v integritě.

Kurz „Integrita“ je veden pomocí ontologické a fenomenologické metody, což vám umožní přímo na kurzu prožit, co je být v integritě – dát své slovo a ctít ho. Zažijete konfrontaci s tím, když nectíte své slovo a co znamená napravit nepořádek v životě druhých, kteří se spoléhali na vaše slovo. Získáte přístup k myšlenkám a informacím, které vám umožní pro sebe a vaši firmu objevit zdroj ke zvýšení produktivity, zdokonalování důvěry a získání výjimečné hodnoty.

Zkušení praktici a konzultanti ontologického leadershipu

Kurz "Integrita" vedou vždy dva lídři

Miroslav Sázovský

Ontological Leadership Consultant, Instruktor, mentor

Eva Andriessen

Communication & Leadership Coaching, Instruktor, Mentor

Zaujala vás naše nabídka služeb?

Vzděláváme po celé České a Slovenské republice.