+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

V kontextu s našim učením Ontologického leadershipu můžeme považovat problém jako iluzi reality. Žádné problémy neexistují, to jen mi dáváme dané situaci význam a považujeme ji za problém. Problém je pak výtvorem mysli a neexistuje v přítomném okamžiku. Problém je jen psychologický kontext ke zmařenému záměru. Kdykoliv nedosáhnete požadovaného záměru a řeknete si: „Tohle se nemělo stát!“ máte problém.

Vliv problému na efektivní leadership

Většina z nás žije život, kdy ze zmařeného záměru děláme problém. Pokud je náš záměr zmařen a mi si řekneme:

  • To se nemělo stát, to není dobré.
  • To je má nebo tvá chyba.
  • To je špatně, něco není v pořádku.
  • Sakra, jsem nešikovný, neschopný, k ničemu.

Děláme z toho, co se stalo, problém.

Přijdou vám tyto situace povědomé – tak máte problém

Chcete si nalít skleničku vody a omylem do ní strčíte tak, že převrhnete nejen tu svou, ale i další dvě. Hned si k dané věci vytvoříte psychologický kontext (kognitivní zkreslení) reality. Nevědomě se ztotožníte s danou situací, ve které váš záměr byl zmařen a máte problém.

Jste dodavatelská montážní firma, která montuje lehké obvodové pláště. Vaše práce je závislá na subdodávkách materiálu. Jeden váš subdodavatel nedodrží termín a neinformuje vás, že bude mít dva dni zpoždění. Na stavbě máte celý montážní tým, který čeká na dodávku materiálu. Pokud v této situaci jako lídr začnete nadávat, rozčilovat se a řešit zmařený záměr přes své kognitivní zkreslení vnímání reality, ztotožníte se s danou situací a máte problém.

Máte-li problém tak ztrácíte sílu a moc dosahovat vysoké produktivity, svobody bytí a svobody jednání. Problém vás oslabuje a zatemní vaše myšlení. Vaše mysl začne hledat evidenci důkazů, aby se utvrdila, že máte problém. Stáváte se obětí kognitivního zkreslení reality.

Lídr a problém

Lídr vytváří prostředí, kde není problém

Máte-li problém, znamená to, že přemýšlíte o vzniklé situaci přes váš psychologický kontext „To se nemělo stát“. Problémy v přítomném okamžiku neexistují. Žijete-li život teď a tady – v přítomném okamžiku nemůžete mít problém. Problémy jsou výtvorem vaší dětské mysli, ze které jste ještě nevyrostli.

Jako malé děti nás rodiče vychovávali tak, abychom rozlišovali, co je dobré a co je špatné. Když jsme převrhli sklenici s vodou, tak nám říkali „Ty jsi nemehlo, vždyť jsme ti říkal ne-vylij tu vodu.“ V každém okamžiku naší výchovy nás učili rozeznávat, kdy máme cítit pocit viny, strachu a úzkosti. V dospělosti ovlivněni touto výchovou zůstáváme stále malé děti. Kdykoliv záměr naší činnosti, projektů nebo manželství není splněn podle našich představ a iluzí reality, tak zmaření těchto záměrů vnímáme jako problém.

Začarovaný kruh problémů

Přijmete-li, že máte problém a začnete tento problém řešit, tak dříve nebo později se samotný problém stane řešením problému. Ve skutečnosti jsou téměř všechny problémy řešením jiného problému. Když vyřešíte problém a vzniklé řešení se stává problémem, tak jste jen vyvolali problém.
V našich firemních programech předáváme lídrům myšlenky a názory, které je vedou k efektivnímu rozlišování toho, co je problém a co je realita. Speciální ontologickou / fenomenologickou metodologií necháváme účastníky doslova prožít problém a stav přítomného okamžiku bez kognitivního zkreslení reality. Objevují tak pro sebe oblasti toho, co nevěděli, že nevědí o kognitivním zkreslení vnímání jejich reality. Objeví, jak deklarovat breakdowns (speciální metodika pro transformaci vnímání problémů, které snižují produktivitu, sílu a moc dosahovat požadovaného záměru).

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále