+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Často se setkáváme s lídry firem bez pocitu vlastní hodnoty, jsou nespokojení až nešťastní se svým životem. Ať se snaží jakkoli – mají nejvyšší pozici ve firmě, jejich firma patří k nejlepším v oboru, mají drahé oblečení, auto a dům, partnera – štěstí a radost ze života nenacházejí. Ptají se sami sebe, jestli jsou na správném místě a zda dělají co dělat mají, když v tomto životním období nejsou šťastní a nemají radost ze života.

Při osobních rozhovorech zjišťujeme, že si neuvědomují příčinu své nespokojenosti. Mají problém s pocitem vlastní hodnoty, a to v nich vyvolává dojem, že jsou nešťastní. Tyto stavy jsou velmi často doprovázeny psychosomatickými onemocněními, depresemi, závislostmi a úzkostí.

Defaultní kontext osobního leadershipu

Při práci s klienty, kteří neznají pocit vlastní hodnoty jsme si všimli, že se dají rozdělit do osmi základních defaultních kontextů, které používají (bylo nalezeno již kolem 150 defaultních kontextů). Tyto kontexty máme od ranného dětství. Defaultní kontext nás programuje tak, že si nakonec překážíme sami sobě ve svém vlastním štěstí, spokojenosti a produktivitě na všech úrovních našeho života.

Tento neviditelný filtr, jakási kognitivní čočka, která nám způsobuje kognitivní zkreslení reality, má vliv na to, jak vidíme svět kolem nás – vytváří naší iluzi reality.

Osm základních defaultních kontextů:

  1. Nejsem výjimečný (chci být nejlepší, ale nestačí to)
  2. Jsem nedostatečný (nejsem v pořádku)
  3. Nezažil jsem dostatek (nezískal jsem dostatek lásky, nemá mě rád)
  4. Jsem neschopný (mně se nic nepodaří / vždycky prohrávám)
  5. Na mě nezáleží (nic pro ně neznamenám)
  6. Nikdo mě nepotřebuje (potřebuji se o ně postarat)
  7. Jsem hloupý (musím udělat vědeckou studii a nahromadit informace)
  8. Ještě nevím všechno (nic neakceptuji, vše prověřuji)

Každý z nás má negativní nebo pozitivní kontexty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání. Proto v našich programech pomáháme nejen lídrům, ale i jejich týmům přepisovat jejich budoucnost a transformovat jejich defaultní kontext na nový funkční vytvořený kontext, přes který mohou být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Předáváme jim myšlenky a názory, jak si vytvářet vytvořenou budoucnost, která je bude v přítomnosti používat. Absolventi našich programů žijí život, který milují.

Ontologické brnění lídra

Je důležité ještě zmínit, že na každý defaultní kontext existuje „Ontologické brnění lídra“. Toto brnění je jakýmsi nevhodným antiprogramem, které ovlivňuje náš způsob bytí a jednání.  Jinými slovy vytvoříme si ontologické brnění, které nám pomůže zdolat problémy, kterým čelíme díky našemu defaultnímu kontextu. Často ani nechápeme, proč jsme jednali, jak jsme jednali a proč nás ta situace tolik rozčiluje. Domníváme se, že jsme problém vyřešili, ale jeho zdolání je jen zdánlivé.

Typických příkladem našeho ontologického brnění, kterým se snažíme schovat náš defaultní kontext „jsem nedostatečný“ je často až chorobná práce, produktivita a snaha o úspěch. Lidé s tímto ontologickým brněním se domnívají, že úspěšní lidé získávají silný pocit vlastní hodnoty. Skutečným hnacím motorem jejich práce, produktivity a úspěchu je silný pocit méněcennosti. Tyto lídry poznáte tak, že do popředí staví své falešné já a jejich projev je arogantní a nadřazený.

Pocit vlastní hodnoty jako faktor produktivity

Nejen na základě našich zkušeností z koučovací praxe se společně jistě shodneme, že pocit štěstí a radost ze života je základním předpokladem funkčnosti našeho bytí. Jste-li lídr sám sebe a ostatních, tak pro efektivní uplatňování leadershipu je zapotřebí mít pocit vlastní hodnoty, sebedůvěry a svobody bytí a jednání. Tyto hodnoty vás používají a stáváte se zdrojem a součástí prostředí, které se jimi vyznačuje.

Přepište budoucnost vaší organizace a vašeho života

V našich programech Ontologického leadershipu a koučinku pomáháme účastníkům objevit jejich defaultní kontexty a k nim příslušné ontologická brnění, aby si je mohli přepsat nově vytvořenými. Sdílíme s nimi myšlenky a názory, jak si vytvořit vytvořenou budoucnost, ze které budou jednat v přítomnosti přes vytvořený kontext.

Nenabízíme vám informace, návody, strategie a postupy, ale nabízíme vám cestu k nezatíženému, bohatšímu a šťastnému způsobu bytí a jednání na všech úrovních vašeho života. V programech doslova prožijete transformaci vašeho způsobu bytí a jednání.

pocit vlastní hodnoty lídra

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále