+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Ontologický / Fenomenologický model

Být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření na všech úrovních svého bytí

Využíváme ontologického a fenomenologického modelu transformačního vzdělávání dospělých. Našimi učiteli jsou Alan Sieler, Michael C. Jensen, Werner Erhard, Fernando Flores, Robert C. Solomon, John R Searle, Steve Zaffron, Bill George, Warren Bennis, Peter Block, Rodger James Hamilton, Mihaly Csikszentmihalyi, Marshall Rosenberg, Dave Logan, Jeri Echeverria, Carol Dwecková, Angela Duckworthová, David R. Hawkins.

Jsme autoři programu FLOWAVE ONTOLOGICAL LEADERSHIP KURZ, kterým firmám a jednotlivcům předáváme nejnovější vědecké poznatky o leadershipu a bytí lídrem. Účastníci tohoto kurzu se učí osobním prožitkem a skutečně zažívají, co je být lídr přímo tzv. „na hřišti“. Jedná se o osobní, real-time, ontologický / fenomenologický model vzdělávání.

Pomocí programu pLAB jsme inovovali způsob vzdělávání firem. pLAB (ontological leadership performance laboratory) vede účastníky k tomu, aby si našli svůj přirozený talent, uměli pochopit jeho silné a slabé stránky a dokázali využívat jeho přirozenosti k bytí lídry a efektivnímu uplatňování leadershipu. Pomocí Ontological Coachingu program pLAB umožňuje ve firemním prostředí vytvořit celoživotní vzdělávací laboratoř, která dávám zaměstnancům možnost nepřetržité možnosti růstu a rychlé aplikovaní získaných dovedností do pracovního procesu. Vědomosti, které zůstávají nevyužity, jsou bezcenné.

Náš příběh

Eva Andriessen (více…) je profesionální koučka, lektorka a mentorka, která studovala 2 roky na The Coaching Academy a 4 roky leadership a transformační programy v Anglii, kde v roce 2017 absolvovala speciální trénink Ontological Coaching. V roce 2017 má za sebou odkoučováno přes 12250 hodin, ve kterých koučovala lidi z různých zemí světa a v různých profesních nebo politických postaveních. Mezi nejlépe hodnocený a mezinárodně uznávaný program patří Mastery in Living.

Miroslav Sázovský (více…) je uznávaným expertem v oboru stavebního skla. Od roku 2005 pracoval ve vedení nadnárodní společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. a od roku 2009 byl krizovým lídrem fabriky o 120 zaměstnancích na Slovensku. V roce 2010 zahájil svou kariéru jako nezávislý expert a konzultant. Pravidelně se setkává s řediteli a majiteli firem a řeší s nimi jejich úspěchy a problémy. Učení ontological leadership aplikuje ve své profesi, kde na vlastní kůži toto učení žije a neustále konfrontuje s realitou a praxí. Od roku 2016 se věnuji publikační činnosti a aktivnímu koučování majitelů, ředitelů a lídrů v bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Miroslav v roce 2018 zahájil svůj nejnovější projekt Jak být tátou a přitom zůstat uznávaným expertem v oboru. Tento projekt pomáhá jednotlivcům a firmám vlastnit život, který muži milují. Absolventi se stávají tátou a přitom zůstávají experty v oboru. Když je chlap spokojený doma, tak v práci dokáže nepředstavitelné.

Učení bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření společně každý den oba využívají nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Ontologický leadership předávají i svým dětem a přednáší o něm na školách, neziskových organizacích, nemocnicích a na konferencích. Ontologický leadreship a ontologický koučink se stal jejich přirozeným sebevyjádřením na všech úrovních jejich života. Jsou typickou ukázkou toho, jak toto učení dokáže transformovat váš způsob bytí a jednání a změnit váš život. Jsou tou nejlepší referencí a reálnou ukázkou z praxe, že být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření lze na všech úrovních vašeho života a je jeho nepostradatelnou součástí.