+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Ontologický konverzace navždy změní vaše vnímání mezilidské komunikace

Vědomá komunikace ve firemním prostředí

Kurz „Vědomá komunikace ve firemním prostředí“ poskytuje účastníkům možnost objevit pro sebe své silné a slabé stránky při komunikaci s druhými, odhalit si svá ontologická omezení a získat přístup k myšlenkám vědomé komunikace. Díky ontologické a fenomenologické metodě účastníci kurzu nebudou o vědomé komunikaci jen slyšet a číst, ale budou ji moci zažít, aby se stala jejich přirozeným sebevyjádřením.

„Zažijete hluboký vhled do sebe, abyste zjistili, co uvnitř vás řídí vaši komunikaci.“

Umění vědomé komunikace si vyžaduje hluboké sebeuvědomění svých ontologických vnímaných a funkčních omezení, proto jsou účastnici často koučovány před celou skupinou, která s koučovaným objevuje, jaký vliv a dopad tato omezení mají na jeho způsob bytí a jednání při využívání jazyka. Účastník tak doslova „na hřišti“ prožívá transformaci svého myšlení a postojů ke komunikaci s druhými lidmi, ale i sám se sebou.

Čím se kurz „Vědomá komunikace ve firemním prostředí“ liší od ostatních?

Klasická výuka komunikačních dovedností poskytuje účastníkům příležitost naučit se styly a postupy doporučených metod jazyka, jak reagovat v určitých situacích při vzájemné komunikaci s druhými lidmi. Studentům jsou prezentovány poznatky o stylu komunikace a očekává se, že absolvent si tyto poznatky bude pamatovat a sám zjistí, jak je aplikovat při každodenních kritických situacích. Naše metoda výuky kurzu Vědomá komunikace ve firemním prostředí poskytuje účastníkům příležitost objevit pro sebe, co znamená stát se mistrem jazyka a jeho efektivního využívání v každodenním životě jako své sebevyjádření.

Vědomá a efektivní komunikace zvýší produktivitu vaší firmy

Na kurzu Vědomé komunikace pro sebe objevíte

Autentické a empatické naslouchání

Jak využít autentické a empatické naslouchání k odhalení toho, co se v druhých lidech děje, i když to z jejich jazyku není jasné, i když jsou naštvaní nebo frustrovaní.

Vliv komunikace na produktivitu

Vzorce chování v komunikaci ve vašich vztazích v pracovním a soukromém životě, které mají vliv na vaši produktivitu a spokojenost ve svém životě.

Vaše sebe-přesvědčení

Dopad vašeho sebe-přesvědčení, vašeho hodnotového systému, vaší vnitřní hodnoty a vašich silných stránek při využívání jazyka v interakci s okolím.

Vaše limity a bloky

Zdroj myšlenek a metod, jak objevit vaše limity a bloky a jak je odstraňovat.

Vaše sebe-vyjadřování

Jak upřímně sebe-vyjadřovat své pocity a potřeby, aby vás ostatní lidé ve firmě slyšeli a pochopili.

Zkušení praktici a konzultanti ontologického leadershipu & koučinku

Kurz vědomé komunikace ve firemním prostředí vedou vždy dva lídři

Miroslav Sázovský

Ontological Leadership Consultant, Instruktor, mentor

Eva Andriessen

Communication & Leadership Coaching, Instruktor, Mentor

Zaujala vás naše nabídka služeb?

Vzděláváme po celé České a Slovenské republice.