3 lekce od Deborah Rosado Shaw

Byl rok 2017 a společně s mou ženou Evou jsme odletěli do Mexika. Ubytovali jsme se v hotelu The Ritz-Catlton ve městě Cancun. Mé první setkání s Deborah R. Shaw bylo v restauraci u kulatého stolu, kde jsme seděli společně s Katherine Woodward Thomas a Dr. Joan Bragar. Byl jsem již podruhé na mezinárodním leadership kurzu, který vedl Werner Erhard, Steve Zaffron a Jeri Echeverria.

Deborach Rosado Shaw patří mezi ženy, která byla firmou Microsoft zařazena do síně slávy The Legacy Project. Na první pohled mi Debra nepřipadala jako nějaká top konzultantka, která by patřila mezi top 50 nejdůvěryhodnějších poradců světa. Její skromnost, pokora, soucit a schopnost naslouchat ve mně spíše vyvolávali pocit „tiché myšky“. Dnes tyto lidi vnímám skrze jiný kontext.

První lekce – první dojem

Když si vzpomenu na naše první setkání, tak nemohu zapomenout na první dojem, který ve mně Debra zanechala. Na první dojem se vyznačovala velkou pokorou a soucitem. Autenticky naslouchala a ve skupině byla ochotná převzít roli zapisovatelky. Což ve mně vzbudilo dojem, že se ráda o nás všechny postará.

Každý člen skupiny se potřeboval předvést a říct o sobě to nejlepší, čeho dosáhl. Katherine mluvila o svém úspěchu top spisovatelky s oceněním New York Times, Joan o své kariéře profesorky na Harvardu, kde vyučovala leadership, Steve, mluvil o prodeji jedné ze svých firem za 450 milionů dolarů. Debra celou dobu mlčela a pak řekla, že nyní nic nedělá a přemýšlí, zda znova přijme práci pro PepsiCo.

V porovnáním s tím, jak se ostatní čepýřili, tak ve mně představení Debry zanechalo dojem, že se jedná o nějakou řadovou manažerku. Během večera jednou mimo řeč zmínila, že napsala knihu: Dream Big! Jako správný knihomol jsem ještě před spaním vlezl na Amazon a uviděl, kdo skutečně je Deborah Rosado Shaw.  

První lekce, kterou si dodnes pamatuji je efekt prvního dojmu. Není potřeba zazářit a ukázat, jak jsem úspěšný a co vše jsem dokázal, ale být přítomný tomu, co se právě teď kolem mě odehrává. Stát se pro druhé zdrojem bezpečného prostoru, ve kterém mohou zazářit. Být pokorný a soucitný s druhými lidmi a sám se sebou.

Druhá lekce – služebník a příčina v záležitosti

Ranní setkání mého hvězdného týmu bylo opět poučné. Každý z nás dostal úkol, který máme do druhého dne udělat. Byl to úkol, který jsem na různých kurzech dělal několikrát, proto jsem ho neudělal a myslel si, že bude stačit, že ho mám v hlavě. Já už přeci vím.

Ačkoliv jsem byl v týmu nejmladší a každý člen by mi mohl dělat rodiče, tak tito zkušení manažeři své cvičení udělal tak, jak mělo být uděláno a ještě sdíleli, jak pomohli ostatním. Nebylo těžké odhalit, že já cvičení nemám napsané. Ani jeden mě nehodnotil, ale Debra byla ženou integrity a příčinou v záležitosti. Se zájmem mi položila otázky, které byly součástí cvičení.

Druhá lekce, mě zanechala inspirovaného s pocitem, že jsem součástí týmu, a i na mém názoru záleží. Debra ukázala, že být skutečným lídrem neznamená být v čele, ale postarat se, aby záměr a zájem všech zúčastněných stran byl naplněn. Moc dobře věděla, že každý tým je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší člen. To ráno byla služebníkem, který byl příčinou v záležitosti a postaral se o zájem všech zúčastněných stran.

Třetí lekce – autentické naslouchání

Po celou dobu kurzu, který trval 8 dnů, jsem každý den potkával Debru nejen ve školící místnosti, ale i v restauraci a u bazénu. Kdykoliv jsem ji minul nebo jsem měl tu možnost s ní vést konverzaci, tak jsem si uvědomoval, že při konverzaci moc nemluví, ale naslouchá ostatním. Nebylo to běžné aktivní naslouchání, měla jakýsi specifický druh naslouchání. Při konverzaci s Debrou máte vždy pocit, že jste pochopen a vyslyšen.

Třetí lekce byla o naslouchání. Autentické naslouchání je takový druh naslouchání, ve kterém se cítíte být pochopen. To znamená, že naslouchající se nachází přesně tam, kde se nacházíte vy. Nesnaží se vám pochopit, ale dostane se do místa, ve kterém máte pocit, že se nachází na stejném místě jako vy a vidí věci stejně jako vy.

Velké uvědomění

V České republice jsem absolvoval spoustu leadership kurzů, konferencí a přednášek, ale nikdy jsem neměl možnost se setkat se světově uznávanými top konzultanty, skutečně skvělými lídry a celosvětově uznávanými kouči, jako například Steve Hardison. Neměl jsem možnost se setkat s producenty Holywoodských filmů a známi herci, kteří studují, jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership.

Když se s těmito lidmi setkáte, tak teprve potom pochopíte, co je činní tak úspěšnými a jaké mají unikátní leadership dovednosti, díky kterým jsou na své cestě úspěchu těmi nejúspěšnějšími. Proto jsem začal studovat, čím se liší ti velmi úspěšní lidé od těch úspěšných a své poznatky si začal zapisovat. Poslechněte si, co jsem se dozvěděl a naučil.

Setkání s Deborah Rosado Shaw pro mě znamenalo mnohem víc životních lekcí, ale o ty se s vámi podělím někdy příště. Zůstaňte se mnou ve spojení a registrujte se do newsletteru, ve kterém pravidelně každou neděli v 5:00 hod. ráno posílám Leadership TIP.

Od roku 2017 se každý den věnuji studování leadershipu a přímo v aréně života ho uplatňuji, abych ho pro sebe objevil a ověřil si, že získané principy a myšlenky fungují. Spolupráce se mnou>>

Kdo je Deborah Rosado Shaw nejlépe vystihuje její video.