4 kroky, jak komunikovat vizi

Lídr vytváří budoucnost, která by se jinak nestala. Tato definice jasně definuje rozdíl mezi lídrem a manažerem.

Vizí poháněný lídr vede v přítomnosti sebe a ostatní z vytvořené budoucnosti. Pokud jako lídr nedokážete vytvořit inspirativní, jasnou a atraktivní vizi budoucnosti, bude skoro nemožné motivovat tým ke změně nebo k naplnění vašeho zájmu vítězně dosáhnout jakéhokoliv cíle.

To je důvod, proč jsem vytvořil kurz: Vizí poháněný lídr (doplnit odkaz). Chtěl jsem pomoci lídrům na všech úrovních rozvíjet jasnou, inspirativní a atraktivní vizi budoucnosti.

Vize je základ pro „vizí poháněný leadership“. Mnoho vizionářských lídrů má nádherné vize, ale nedokážou je komunikovat tak, aby v ostatních lidech zažehli touhu být jejich součástí a aby v nich lidé uviděli především příležitost pro sebe.

Za více jak 10 let záměrného studování světově uznávaných lídrů a bohatých osobních zkušeností s vedením společnosti na zpracování plochého skla jsem se naučil, jak skutečně efektivně a účinně komunikovat vizi, která nabízí lidem možnost uplatnit svou jedinečnou schopnost a poskytuje inspiraci a touhu mít příležitost zvítězit v práci a uspět v osobním životě.

Krok č. 1: Inspirujte

Pokud jako lídr budete zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní, tak i vaše vytvořená vize budoucnosti bude dostatečně velká, aby ostatní inspirovala. Každý z nás chce být součástí a pro ostatní zdrojem něčeho většího, než je on sám. Poskytuje nám to smysl a význam života. Kdybychom nevěřili, že může být lépe, tak už nežijeme. Možnost změny k lepšímu nás motivuje.

Vytvořená vize budoucnosti nemůže být založená na osobním úspěchu nebo dosažení cílů. Vize není tvořena cíli, ale cíle se tvoří z vize. Vize musí ostatním poskytnout inspirativní možnost překonat sám sebe a změnit svět k lepšímu.

  • Z jaké vytvořené budoucnosti (lepšího světa) přicházíte?
  • Jak vaše vytvořená budoucnost přispěje lidem, aby žili život, který milují?

Nabídněte lidem možnost žít život, který stojí za to žít, a máte na palubě novou posádku poháněnou vizí dosáhnout smysluplného vítězství.

Nepodstrkujte vizi budoucnosti, ale vytvořte lidem možnost dosáhnout jejich zájmu, žít život, který milují. – Miroslav Sázovský

Krok č. 2: Poskytněte jasnost

Pokud chcete získat tým, který bude poháněný vizí budoucnosti, musíte jasně komunikovat způsob, co je potřeba v přítomnosti dělat z právě vytvořené budoucnosti. Lidem nestačí vize, která se dotkne jejich srdcí a naplní je inspirací.

Musíte překročit abstraktnost a komunikovat konkrétně. Explicitní a konkrétní vyjádření vize poskytne příležitost uvidět jasnou možnost lepší budoucnosti. Pokud lidé jasně nevidí, odkud přicházejí, tak nemají ani kam dojít. Pro jasnou komunikaci vize u nás ve společnosti FLOWAVE s. r. o. využíváme tzv. FLOWAVE FILTR VLIVU (doplnit odkaz). V dokumentu jsou otázky, na které si každý lídr projektu musí nejdříve odpovědět:

  • Na čem vám fundamentálně záleží a co je pro vás skutečně důležité?
  • Čeho chcete dosáhnout?
  • Jaký rozdíl to přinese?
  • Jak v realitě vypadá vítězství?
  • Jak poznám, že byl naplněn zájem všech zúčastněných stran?
  • Jaká jsou kritéria úspěchu?
  • Jak vypadá nejlepší a nejhorší výsledek?

Odpověď na tyto otázky není jednoduchá. Prohlášení, které se vám stane závazkem, kompletně změní vaši identitu a stane se filtrem na vše, co budete dělat. Během své praxe jsem četl spoustu vyplněných Flowave filtrů zadání a téměř vždy byly napsány abstraktně a implicitně.

U nás ve FLOWAVE s. r. o. to máme takto: „Záleží nám na tom, abychom společně rozvíjeli pracovní kulturu, která odpovídá našim základním hodnotám. Proto je pro nás důležité, abychom všichni chtěli být součástí a zdrojem něčeho většího, než jsme my samotní. Jsme neustále příčinou v záležitostech. Je pro nás důležité, aby každý z nás byl mužem/ženou integrity. Každý zaměstnanec zná své jedinečné schopnosti, je posedlý svou vášní a je rebel. V našem týmu mohou být jen lidé s dostatečným pocitem vlastní hodnoty, sebejistotou, růstovým 10x nastavením mysli a pokorou sloužit ostatním. Nerespektujeme, když…“

Většina firem má svá prohlášení formulovaná pouze první větou: „Záleží nám na tom, abychom společně rozvíjeli pracovní kulturu, která odpovídá našim základním hodnotám.“

Krok č. 3: Je to proveditelné?

Když máte konkrétní a explicitně popsanou vizi, přináší to jasnost každému členovi společnosti. Pokud je vize proveditelná, dokáže například vaše asistentka na základě Flowave filtru zadání rozhodnout, které schůzky naplánovat a které odmítnout. Předá kreativními týmu informace, které příležitosti využít a kterým říct ne.

Pokud máte kvalitně propracovaný Scénář vize budoucnosti, tak přes něj v přítomnosti kdokoliv dokáže filtrovat svá rozhodnutí.

Text vize budoucnosti musí být napsaný tak, aby každý transparentně a předvídatelně uviděl, jak to v realitě vypadá, když…

Krok č. 4: Zviditelněte scénář vize budoucnosti

Není možné vytvořit vizi a nechat si ji jen pro sebe. Vize musí být neustále přítomná. Každý k ní musí mít přístup a vy musíte vyžadovat, aby se jakákoliv činnost filtrovala přes vizi. Scénář vize budoucnosti není dokument, který skončí v elegantně popsaném šanonu. Jedná se o živý dokument, který se stane součástí každého člena vaší společnosti.

Co myslíte: Kolikrát musíte někomu něco říct, aby si danou věc zapamatoval? Podle autorů knihy The CEO next door to je 8krát.

Ve chvíli, kdy budete mít pocit, že jste o své vizi mluvili tolikrát, že už vás to přestalo bavit, dostali jste se teprve na polovinu.

Jediná věc, kterou nemůžete efektivně delegovat na někoho jiného, je sestavení Scénáře vize budoucnosti. Nikdo za vás nemůže vlastnit vaší vizi. Napište inspirativní vizi budoucnosti. Pak z ní udělejte explicitní a konkrétní nástroj proveditelné přítomnosti a buďte jejím zdrojem a součástí. Neúnavně filtrujte vše, co děláte, přes Flowave filtr zadání, který porovnejte s vizí budoucnosti.

Každý z nás chce hrát svou hru na prknech pódia života. Poskytněte lidem inspirativní, atraktivní, proveditelný a jasný scénář vize budoucnosti a uvidíte, jak se přidají, aby svou roli sehráli v té nejlepší kvalitě.

Scénář vize budoucnosti