4 principy úspěšné realizace

Pravidelně, disciplinovaně a soustavně dodržovat činnosti vedoucí k dosažení cílů může být náročné. Pokud nedosahujete cílů, které jste si stanovili, bude potřeba něco změnit. Dokud nezměníte to, kdo jste, jak myslíte a jak se chováte, nemůže dojít k nárůstu vaší produktivity. Budete muset o realizaci cílů začít přemýšlet úplně jinak.

Princip 1: Zaměřte se na skutečně důležitý cíl

Úspěšní lidé mají vždy jen jeden cíl. Ne dva, ale jen jeden. Abyste dosáhli velkých věcí, musíte se zaměřit na menší počet věcí, které vás dovedou k cíli. Zeptejte se u vás ve firmě, jaké cíle mají lidé na tento týden. Budete překvapení, kolik cílů si stanovili. Pak se jich zeptejte, jak se jim každý týden daří těchto cílů dosahovat. Myslím, že odpověď již předem znáte.

Hlavní prioritou každodenního plánování musí být jeden skutečně důležitý cíl, který vás dovede k naplnění vašeho týdenního, kvartálního a ročního cíle. To však neznamená, že přestanete dělat každodenní práci, která je zapotřebí pro provoz firmy.

Položte si zásadní otázku:

„Jaký je jeden skutečně nejdůležitější cíl naší firmy, bez jehož dosažení vše ostatní nemá smysl?“

A teď si odpovězte na otázku:

„Kdo je za tento jediný skutečně důležitý cíl odpovědný?“

Ve většině společností, kde jsem vedl a koučoval majitele nebo ředitele, se lidé bojí dělat méně. Říkají: „Nemohu přijít na poradu a oznámit, že budu dělat méně.“ Nebo naopak říkají: „Nechci přestat dělat tyto skvělé úkoly. Baví mě to a bojím se, že by nám ujel vlak.“ Někdy je skutečně lepší dělat jednu věc a pořádně než jich mít několik a nedokončit žádnou.

„Jsem pyšný na hodně věcí, které jsme neudělali, stejně jako na ty, které jsme vytvořili. Inovace znamená říct ‚ne‘ tisícovkám věcí.“ Steve Jobs

Stanovit si skutečně důležitý cíl je jednoduché.

 • Rozhlédněte se a řekněte si, kde skutečně jste.
 • Pokud máte Scénář vize budoucnosti, tak si ho přečtěte a veďte své kroky z vytvořené budoucnosti.
 • Určete si podmínky spokojenosti.
 • Konkrétně a explicitně popište, čeho chcete dosáhnout.
 • Uvědomte si, proč je důležité tohoto cíle dosáhnout.
 • Popište, jak vypadá neúspěch.

Pro sepsání cílů využijte metodu SMARTER, kterou popisuji v e-knize: Jak si stanovit podnikatelské cíle (doplnit odkaz).

Prvním krokem, který vás povede k úspěchu, je definice cíle. Pokud nevíte, kam jdete, nemáte ani kam dojít a je pravděpodobné až téměř jisté, že během cesty uhnete za něčím, co vám zavadí o nos.

Pokud se vám nedaří definovat skutečně důležitý cíl, jste možná uvěznění v minulosti. Položte si otázku: „Čeho jsem ochotný se vzdát pro to, co chci?“

Princip 2: Definujte předvídatelná opatření vedoucí k naplnění zájmu

Celému světu je jedno, jak vznešený nebo velký cíl máte, jedině akce vše změní. Vaše úsilí závisí vždy jen na dvou ukazatelích:

 • aktivita
 • výsledky

Ten, kdo nic neměří, nemá čeho dosahovat. Zkuste hrát volejbal nebo tenis bez měření skóre. Zkuste hrát hokejovou extraligu, kde nikdo nemůže vyhrát a nepočítají se góly. Zkuste prodávat produkty a služby lidem, kteří vám za práci nedají odměnu. Dlouho vás to bavit nebude, protože pokud neuvidíte výsledky své práce, nemůžete zvítězit.

To samé platí o ukazatelích aktivit. Firmy, které nesledují aktivity vedoucí k vítězství, často nedosahují takových výsledků a produktivity, které by odpovídaly jejich potenciálu.

„Problém většinou není v lidech, kteří se chovají nevyhovujícím způsobem, ale v systému.“

Ze své osobní praxe poradce a kouče úspěšných lidí vím, že většina lídrů se tolik soustředí na dosažení cíle, že jim připadá zcela zbytečné věnovat pozornost opatřením vedoucím k naplnění zájmu.

Stanovte si opatření vedoucí k naplnění zájmu, stanou se pro vás klíčovým prostředkem k vítěznému dosažení cílů.

Princip 3: Udržujte pozitivně motivující výsledkovou tabuli

Co si budeme nalhávat. Nejlepších výsledků lidé dosahují, když přímo na hřišti sledují své skóre. Výsledky musí být v reálném čase stále na očích. Je to stejné, jako když střílíte lukem a šípy na terč. Představte si, že byste stříleli přes nějaký závěs a výsledek úsilí by vám ukázali až po střelbě.

Odmalička chceme vítězit. Když máme emoční kontext k tomu, co děláme, dosahujeme největšího nasazení. Je to prosté. Vyhráváte, nebo prohráváte?

„Neznám lidi, kteří nechtějí dosáhnout toho, na čem jim záleží a co je pro ně důležité – vítězit. Znám jen lídry, které nezajímá, co to je.“

Nechte lidi z týmu, ať si sami definují svou jednoduchou výsledkovou tabuli. Pokud jednoduše a přehledně uvidí, jak se jim daří, mohou s tím něco udělat. Lidé, kteří nevidí, zda při práci vítězí, nebo prohrávají, se často cítí jako poražení.

Princip 4: Vytvořte systém závazků

Skutečně úspěšní lidé jsou běžní lidé, kteří se rozhodli závazně udělat prohlášení o výsledcích, kterých dosáhnou. Vaše výsledky jsou důkazem vašeho závazku. Vaše závazky jsou obrazem výsledků, kterých v současnosti dosahujete. Bez závazku a odvážného kroku k jeho dosažení nezískáte nové schopnosti a bez nových schopností nebudete mít sebejistotu k dosažení ještě větších cílů.

Pokud chcete vítězit, musíte extrémně vlastnit výsledky, které získáte. Dokud si nepřevezmete odpovědnost za současné výsledky, nemůžete vlastnit ani budoucí výsledky.

Výsledky, které máte v současnosti, odrážejí velikost vašeho odhodlání pro dosažení výsledků.

Vaše vítězství začíná disciplínou.

Pravidelně se věnujte systému závazků. Je jedno, jestli se budete na 15 až 20 minut setkávat každý den, nebo jednou týdně. Udělejte to a jděte si za tím. Váš úspěch je v disciplinovaném plnění závazků. Využijte k tomu jakýkoliv nástroj, který vám vyhovuje. Ideální je využít Flowave planner, který je vymyšlený na sledování cílů a dodržování závazků.

Jednou z velkých chyb, kterých se většina z nás dopouští, je extrémní vlastnictví záměrů, nikoliv výsledků.

Na konci každého pravidelného setkání každý člen týmu odpoví na otázku:

„Jaké 3 skutečně nejdůležitější věci mohu dnes (tento týden) udělat, aby se maximalizoval vliv na výsledkovou tabuli?“

Udržujte svůj tým na cestě a nedovolte mu uhnout ze skutečně důležitého cíle, bez jehož dosažení vše ostatní nemá smysl.

Zkušenosti z praxe:

Skoro každý, kdo se rozhodl, že bude efektivně uplatňovat 4 principy úspěšné realizace, se dopustil těchto 4 zásadních chyb:

 • Pouštěl se do všech dobrých nápadů a nevěnoval se jednomu skutečně důležitému cíli.
 • Každodenní potřebnou práci považoval za cíl.
 • Neudržel systém závazků v integritě.
 • Nebyl příčinou v tom, na čem mu záleží.

Přečtěte si celý text ještě jednou, ať se těmto chybám vyhnete.

„Jenom proto, že něco můžete změřit, nemusí se jednat o cíl určený k optimalizaci.“ Chris McChesney