4 zákony leadershipu v době krize

Skutečně skvělý lídři jsou běžní lidé, kteří dokázali jít za způsob, za koho se považují. Co dělají jinak, že jejich týmy i v době krize v práci vítězí a jsou úspěšní i v osobním životě?

Většina úspěšných firem, které jsme měli možnost vést a koučovat při vedení sebe a ostatních využívala 4 zákony leadershipu. Když píšu zákony, tak tím myslím něco, co lze v realitě dokázat a poskytnout k tomu relevantní důkaz.

Ať chcete nebo nechcete, tak tyto zákony budou fungovat za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Zákon č. 1: Krytí a pohyb

Lídr v každé situaci musí dávat pozor na ostatní členy svého týmu a na ostatní týmy v jeho organizaci. Nesmíte zapomenout, že jste součástí celé organizace, která má jednotnou misi. Pokud chcete být úspěšnější než váš tým, tak nakonec prohraješ. Pokud chcete, aby váš tým byl úspěšnější než ostatní týmy, tak prohrajete.

Pokud si myslíte, že někomu v týmu pomůžete tím, že mu šlápnete na nohu, můžete si být jistí, že se bude bránit. Zhoršíte si jen vztah a prohrajete.

Vaše vědomí by mělo být na úrovni lásky, rozumu a přijetí. Když jste v úrovni bezpodmínečné lásky, tak máte vzájemnou úctu a jste si navzájem prospěšní. Jste schopní seberealizace vedoucí k cíli a vítěznému dosažení mise.

Nebojujte se svým týmem nebo ostatními týmy vaší organizace. Navzájem se kryjte a buďte příčinou v záležitosti. Jinak řečeno, navzájem se podporujte, pomáhejte a buďte činný v tom, co je skutečně pro vaší organizaci důležité.

Zákon č. 2: Udržujte jednoduchost

Strategické a taktické plány musí být tak jednoduché, že je udrží každý člen vašeho týmu. Celý tým musí být informovaný o plánu akce, který musí být tak jednoduchý, že mu každý bude rozumět a bude vědět, jaké jsou jeho povinnosti za co má odpovědnost.

Neznamená to, že nebudete vysvětlovat detaily a pohnutky, které vás vedli k vytvoření strategie a taktiky. Uvědomte si, že „PROČ“ je stejně důležité jako je „CO“ a „JAK“.

V době krize musí být pro každého člena týmu jasné (konkrétní a explicitní), jaký je celofiremní nejdůležitější cíl a jaká opatření vedoucí k cíli pomohou tohoto cíle dosáhnout. Pokud členové týmu nemohou sledovat jednoduchou výsledkovou tabuli, aby v každém okamžiku jejich intelektuálního úsilí mohli vidět, jak se daří dosahovat jejich týmu výsledků vedoucích k cíli, tak vám nemohou pomoci těchto výsledků dosáhnout.

Zákon č. 3: Určete priority a jděte do akce

Celému světu je jedno, jaké máte vznešené cíle, záměry a úmysly. Jedině akce může vše změnit. Vždy budete mít několik problémů a tyto problémy nastanou současně. Když k tomu dojde, tak si vyberte jeden skutečně důležitý problém, který když neuděláte, tak ty ostatní budou méně důležité nebo zbytečné. K vyřešení jednoho problému koncentrujte veškeré úsilí, lidi a zdroje. Řešte vždy jen jeden problém, ne dva.

Stanovení jasných priorit je zásadní. Když píšu jasných, tak tím myslím konkrétních a explicitních. Každý člen týmu musí vědět smysl, účel a cíl. Musí vidět, jak to vypadá, když jste dosáhli cíle. Jak poznají, že byl naplněn zájem všech zúčastněných stran?

Připravte se na to, že budete plně koncentrovaní na jeden skutečně důležitý cíl a nemůžete vědět, kdy se objeví nový ještě důležitější cíl. Pokud se tak stane, musíte vše znova upravit a být ochotní změnit priority. Proto jsou lídři zodpovědní za určení toho nejdůležitějšího. Nebuďte fixováni k původnímu plánu, ale buďte ochotní změnit priority podle situace, se kterou se v daném okamžiku potýkáte.

Každý plán hned jak začala bitva, selhal, ale bez plánů nemá cenu válčit. – Dwight David Eisenhower

Zákon č. 4: Delegujte pravomoci – decentralizujte

Cílem každého lídra by mělo být vytváření lídrů, kteří vedou sebe a ostatní. Pokud chcete, aby členové vašeho týmu měli zodpovědnost, tak jim zodpovědnost musíte předat. Lidé na nižších pozicích mají větší povědomí o dění v první linii a jsou blíže problémům, potřebám a jejich rozhodování je mnohem efektivnější.

Decentralizace zvyšuje efektivitu a účinnost rozhodování odstraněním nadbytečné byrokracie. Umožňuje rychlejší reakce na neočekávané problémy. Pozor na Dunning-Kruger efekt. Někteří lidé jsou na vrcholu hlouposti a projevují se jako mistři v oboru, ale jejich kompetence jsou na úrovni mírně pokročilých. Více v článku: Moudrost schovávající se za syndromem podvodníka.

Nikdy nedovolte, že nebudete vědět, co se děje v první linii. V čele těch nejúspěšnějších organizací se lídři aktivně účastní sledování systému řízení strategie a samotné realizace.

Lídr musí týmu nastavit tempo a rytmus a tuto roli plně vlastnit, ale zároveň se musí naučit důvěřovat každému členu týmu, že ve správnou chvíli učiní dobrá vlastní rozhodnutí.