Připravujeme knihu:

Autentická důvěra

Jak budovat efektivní vztahy nejen na pracovišti, ale i v osobním životě

Autoři: Miroslav Sázovský a Eva Sázovská Andriessen

💡 Knihu máme napsanou a v současnosti probíhá beta čtení, kde čtenáři diskutují a komentují jednotlivé části knihy. I vy se můžete přidat k beta čtenářům a přispět ke vzniku užitečné knihy: https://odkaz.flowave.cz/autenticka-duvera 

PŘEDSTAVENÍ

 Od malička bezmezně důvěřujeme našim rodičům, učitelům, vychovatelům, trenérům a mentorům. O důvěře vůči dospělým začneme pochybovat tehdy, když se nám dovyvine kritické myšlení, což je mezi 10 až 12 rokem života. Buďte teď k sobě upřímní a odpovězte si na otázku: „Co je důvěra?“ Jestli jste jako většina lidí, tak do tohoto okamžiku jste měli pocit, že přesně víte, co důvěra znamená, ale hledáte slova, jak důvěru popsat a vysvětlit. Když důvěru neumíte popsat a vysvětlit, jak ji dokážete obnovit, budovat a udržovat?

S důvěrou je to stejné jako s láskou nebo jakoukoliv jinou emocí. Důvěra je v zásadě něco, co subjektivně prožíváme, cítíme, vnímáme, volíme, hodnotíme a interpretujeme, ale často o ni neumíme mluvit nebo ji někomu vysvětlit. Společně s mou ženou Evou vidíme spoustu vrcholových manažerů, manželských párů a dětí, kteří důvěru vnímají jako něco absolutního. Buď je nebo není.

Přestože si je každý vědomý toho, že bez důvěry nelze dosáhnout úspěchu, tak svým partnerům, manželům, manželkám, dětem a zaměstnancům často slepě důvěřujeme nebo předstíráme důvěru. Dalo by se říct, že jsme stále malé děti, které bezmezně důvěřují a předstírají, že lidem kolem sebe věří. Nebo děláme praví opak a jako malé děti nikomu nevěříme a říkáme, že si důvěru ostatní musí zasloužit.

Každý z nás chce mít kolem sebe důvěryhodný kolektiv, ale nevěnuje budování důvěry dostatečnou pozornost a považuje důvěru za samozřejmost.

NEVĚŘÍM TI!

 Slyšet od někoho, že vám nevěří je bolestivé. Je to stejné, jako by vám váš partner/partnerka řekla: „Nemiluji tě!“ Většinou každý na tyto slova zareaguje nějakou ochranou strategií a obraným chováním. Doslova vaše tělo spustí obranný imunitní systém nedůvěry. Když někdo vůči nám vyjádří nedůvěru, cítíme to jako křivdu a zradu.

Zatím neznáme člověka, kromě těch, kteří prošli našimi tréninky a transformačními kurzy, který by na slova: „Nevěřím ti!“ zareagoval se zájmem a zvídavostí. Ukazuje se, že téměř všichni se cítíme dotčení. Vyzkoušeli jsme to sami na sobě s mou ženou. Přestože jsme si o tom vědomě řekli, tak když moje žena řekne, že mi nevěří, mé srdce začne bít na poplach a tělem mi projede vlna emocí.

Historicky pro malé děti, ale i pro dospělé nedůvěra rodičů, přátel a komunity znamenala smrt. V dnešní době se nemusíme bát predátorů, zimy nebo nedostatku vody a jídla. Přesto náš limbický systém mozku slova: „Nevěřím ti!“ vyhodnotí jako nebezpečí a hned spustí obranný systém a vybere obrannou strategii na zamezení selhání. Což nikdy nevede k znovu obnovení důvěry. Naopak dochází ke vzniku cyklu nedůvěry, ve kterém se lidé od sebe vzdalují, navzájem se vyhýbají, přestávají mezi sebou sdílet své nápady, pocity a emoce, drbou a kriticky hodnotí a jsou cyničtí.

Ředitelům, rodičům nebo učitelům se neříká, že jim nevěříte, protože by se mohli rozzlobit a vy byste mohli přijít o práci nebo by to narušilo vás vztah. Navíc by to vyžadovalo velkou odvahu být zranitelný vůči jednání jiné osoby. Proto raději mlčíme a předstíráme důvěru, nebo v tom lepším případě máme slepou důvěru. Přestože vidíme důkazy o nekompetentnosti, lži, nezájmu a nezodpovědnosti druhé osoby, tak sami sebe klameme a popíráme nedůvěru.

Tato kniha je praktickým návodem, jak obnovit, budovat a udržet autentickou důvěru. Prezentované myšlenky a nástroje jsme společně s mou ženou shromažďovali desítky let a neustále je prověřujeme při koučování a mentorování našich klientů. Každou metodu ověřujeme a konzultujeme s našimi dětmi, protože jsou pro nás skvělou zpětnou vazbou, zda to není moc složité nebo neužitečné. Popisované příběhy a praktické příklady jsou sepsány podle skutečných událostí z našeho profesního i osobního života.

Budovat ve vztazích autentickou důvěru je o připuštění důkazů a možnosti zrady. Autentická důvěra vám poskytuje poznání možnosti nedůvěry. Autentická důvěra nepopírá traumata z minulosti a není naivní. Stejně jako je světlo známe jen v přítomnosti temnoty, tak bez možnosti zrady nemůže existovat autentická důvěra.

NEVĚŘÍM TI!

Opravdu potřebujete v knihovně další knihu o důvěře a budování vědomých vztahů? Potřebujete knihu, kterou napsal manželský pár koučů, který má 3 děti? 

No…. Ano. Ano, je to tak.

Zde je důvod:

Zaprvé, jsme rodiče tří dětí a manželé, kteří uzavřeli manželství jen jako oslavu lásky s vědomím možné zrady. Všechny knihy, které jsme četli o důvěře, jsou napsány pro lidi, kteří jsou úspěšní, mají kolem sebe vybudované velké týmy nebo jsou součástí korporátních společností. Každou kapitolu knihy jsme si společně prožili a vyzkoušeli v naší domácí laboratoři společně s našimi dětmi. Ani jeden řádek v knize není věta, kterou bychom několikrát nepromysleli a položili si otázku: „Je to skutečně důležité a záleží na tom?“ Vedli jsme stovky konverzací s našimi klienty, mezi které patří slavné osobnosti, generální ředitelé firem, vrcholoví sportovci, běžní zaměstnanci, ale i malé děti, kteří chtěli spáchat sebevraždu nebo byly znásilněné. Když píšeme o tom, co je autentická důvěra, tak popisujeme objevy, které prověřil samotný život.

Zadruhé, dříve, než začnete využívat autentickou důvěru, musíte přijmout možnost zrady a zděděné riziko čelit neznáme budoucnosti. Prostřednictvím naší koučovací praxe, kdy přímo v aréně společně s našimi klienty čelíme realitě, jsme vytvořili vyčerpávající seznam 32 otázek, které vám pomohou budovat důvěru. V celé knize vás povedeme, abyste pro sebe mohli objevit nové možnosti bytí a jednání, které povede k obnově, budování a udržení autentické důvěry, díky které budete mít možnost dosáhnout jakéhokoliv úspěchu.

Tato kniha je praktickou příručkou, nikoliv teoretický spis informací o důvěře. Například se dozvíte:

  • Jak zamezit vzniku cyklu nedůvěry, který způsobuje vyhýbání, bránění, resistování, obviňování, stěžování, odsuzování, drbání, klábosení, akceptování nejhoršího, zadržování informací a nápadů, útočení, obhajování ochranných opatření.
  • Jak rozeznat a uzemnit negativní subjektivní hodnocení, které je nejčastějším zdrojem narušení důvěry. Subjektivní hodnocení je totiž zabijákem důvěry.
  • Jak podporovat a budovat ve vašem týmu/rodině náladu podporující důvěru a jaké nálady naopak podkopávají důvěru.
  • Naučíme vás, jak sami sobě a ostatním proměnit blbou náladu.
  • Získáte návody a postupy, jak budovat důvěryhodnou síť konverzací, které budují a udržují autentickou důvěru.
  • Objevíte 4 oblasti důvěry, které každý, s kým přijdete do styku, u vás hodnotí a posuzuje, což ovlivňuje vaši důvěryhodnost. Díky tomu se stanete důvěryhodným lídrem a zdrojem autentické důvěry.
  • Provedeme vás praxí ověřenou metodou, jak překonat porušení důvěry, abyste mohli obnovit důvěru a dále udržovat vysokou úroveň autentické důvěry.

Nemůžeme vás naučit, jak pomocí důvěry vybudovat velké firmy nebo mít láskyplné a zdravé vztahy. To je čistě jen na vás. Poskytneme vám nástroje a myšlenky, jak poznat, že dochází k narušení důvěry, jak ji obnovit, budovat a udržovat. Budete mít možnost objevit, jak transformací důvěry ve vaší společnosti můžete dokázat nepředstavitelně zvýšit produktivitu, spokojenost a dobrou náladu podporující důvěru – úspěch. Firmy, týmy, rodiny, sportovní kluby, ale i státy, které se prokazují vysokou úrovní autentické důvěry jsou úspěšní a dosahují výsledků, o kterých si ostatní říkají, že nechápou, jak je to možné. Slibujeme vám, že po přečtení knihy budete mít možnost dosáhnout toho, na čem vám fundamentálně záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Tato kniha není souhrnem a popisem toho, jak mít zdravé a sebenaplňující vztahy. V knize se velmi účelně a záměrně věnujeme tomu, co má vliv na důvěru, jak ji obnovit, budovat a udržet. Důvěra se s důvěrou buduje konverzací o nedůvěře, proto je kniha primárně o transformaci komunikace a jazyku, který používáme ohledně důvěry. Tato kniha je spíše o „jak“ než „proč“ budovat autentickou důvěru.

Společně s mou krásnou ženou Evou máme filtr na vše, co děláme. Chceme být pro lidi příležitostí, aby měli možnost žít život, který milují a stojí za to žít. Proto cokoliv, co děláme, vždy přes tento filtr přefiltrujeme a položíme si otázku: „Pokud napíšeme knihu o autentické důvěře, budou mít lidé možnost žít život, který milují a stojí za to žít? Když jim odhalíme, jak subjektivní hodnocení je zabijákem důvěry a naučíme je uzemnit negativní hodnocení a stížnosti ostatních, budou mít možnost žít život, který stojí za to žít?“

Ochutnejte náš destilát toho nejlepšího, co jsme přefiltrovali, abychom vám poskytli užitečnou knihu, kterou budete doporučovat všem, na kterých vám záleží a se kterými chcete budovat autentickou důvěru.

S láskou a radosti Eva a Miroslav Sázovský