+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Bez integrity nemůže ve vaší firmě nic fungovat!

Co je integrita

Integrita, tak jak ji učíme je záležitostí dání vašeho slova – nic víc, ani nic méně. Integrita nemá nic společného se „správným“ chováním a je odlišná od morality a etiky. Integrita je čistě pozitivní tvrzení. Není to hodnocením toho, co je správně nebo co je špatně. Můžeme ji přirovnat ke gravitaci, neexistuje totiž dobrá nebo špatná gravitace. Gravitace prostě je.

Integrita není etika ani moralita

Integrita je často zaměňována s morálkou či etikou. Morálka a etika jsou normativní koncepty (vnitřně strukturovaný soubor pravidel chování), které se zabývají tím, co je dobré nebo špatné  a správné nebo nesprávné.

  • Morálka odkazuje na sociální standardy dobrého a špatného chování pro jedince a skupiny v rámci společnosti.
  • Etika odkazuje na normativní sadu hodnot, která platí pro všechny členy skupiny nebo organizace.

Morálka i etika se vztahuje k tomu, co je žádoucí vs. nežádoucí chování. Integrita nepotřebuje pravidla.

Jak ctít své slovo

Integrita je definovaná vaším závazkem – slovem, které dáte. Každý člověk je celý a kompletní, když jeho slovo je celé a kompletní a ctí ho. Naše slovo můžeme ctít dvěma způsoby:

  • dodržením svého slova a jeho načasováním,
  • včasnou omluvou a vyčištěním zmatku v životě lidí, kteří se na naše slovo spolehli.

Integrita totiž není moralita nebo etika, proto nevadí, že nemůžete dodržet vaše slovo. Pokud si převezmete odpovědnost za své chování a své slovo, včasně informujete protistranu, že nebudete moci své slovo dodržet a jste si vědomi, jaký to má na ní dopad – jste v integritě. Integritou se vyznačujeme tehdy, pokud se nerozchází naše úmysly a jednání. Jsme v souladu s tím, co říkáme a děláme. Naše slova a činy se nerozcházejí.

Co znamená ctít své slovo najdete v článku: Co znamená ctít své slovo.

Jak nejlépe žít v integritě

Pokud chcete žít v integritě, vždy velmi pečlivě zvažte, než dáte své slovo. Nikdy nedávejte své slovo dvěma nebo více konzistentně podobným věcem, událostem či lidem.
Pokud totiž chcete ve svém životě něčeho důležitého dokázat, nebudete vždy schopni dodržet své slovo a to je v pořádku, ale pokud jste člověk, který žije v integritě, budete své slovo vždy ctít.
Buďte v souladu s tím, co říkáte a děláte. K tomu potřebujete jistou dávku odvahy, pokory a skromnosti. Buďte čestní.

Proč je integrita ve vaší firmě tak důležitá

Integrita u jednotlivců, týmů, organizací a společností vytváří funkčnost. Bez integrity se funkčnost  společnosti a systému rozpadá. Pokud se rozpadá funkčnost a systém, snižuje se výkonnost.
Integrita je nezbytná podmínka k maximálnímu výkonu jednotlivce i celé společnosti. Pokud ctíte své slovo, získáváte důvěru ostatních.

„Existuje jedna věc, společná všem jedincům, vztahům, týmům, rodinám, organizacím, národům, ekonomikám, a civilizacím na celém světě, bez níž se i ta nejmocnější vláda, nejúspěšnější podnikání, nejvíce prosperující ekonomika, nevlivnější vedení, největší přátelství, nejpevnější charakter, nejhlubší láska ocitnou v troskách. Tou věcí je důvěra.“

Stephen M. R. Covey, Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše

Klíčovým aspektem  integrity je vztah, který máte sami k sobě. Abyste se mohli stát člověkem, který žije v integritě, musíte dát hlavně své slovo sami sobě.

Prohlašuji, že:

  1. jsem mužem/ženou svého slova;
  2. dávám své slovo sám/sama sobě: žiji v integritě.

Bez tohoto základu nebudete nikdy schopni integritu ve svém životě dodržet.