Kategorie: Odborné studie o leadershipu

Jak být skutečně dobrým lídrem

U nás ve FLOWAVE s.r.o. pořád každý slyší větu: „Být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.“ V tomto článku se podíváme význam této věty a co pro nás ve Flowave znamená záměrný trénink leadershipu, který přináší flowave efekt. Sebevyjádření, automatičnost, autopilot nebo návyk jsou slova, která popisují jedinečnou funkci našeho těla a mozku. Mozek je zdrojem...

Co dělá dobré lídry těmi nejlepšími?

Většina zaměstnanců tvrdí, že jejich manažer nebo lídr je spíše nutné zlo než přínos. Když lidé v dotaznících uvádějí důvod svého odchodu z firmy, tak téměř vždy na první místa řadí špatnou zkušenost s nadřízeným. Tato fakta mě vedla k zahájení průzkumu, co dělá dobré lídry dobrými a proč jejich lidé v týmu dosahují vysoké produktivity, spokojenosti, štěstí, radosti a pociťují blaženost při...