Slovník pojmů

Články kategorie Slovník pojmů
18.5. 2021

Pákový efekt

Co je to pákový efekt? Pákový efekt nám umožňuje uvést do pohybu předmět, se kterým bychom bez páky nemohli pohnout. Jinak řečeno, pomocí páky můžeme dosáhnout nepředstavitelných výsledků.

poselství
15.5. 2021

Poselství

Co je poselství? Poselství vnímám jako zprávu, kterou nese posel, jenž naplňuje nějaké poslání, aby naplnil zájem všech zúčastněných stran. Když lidé vzpomínají na inspirativního lídra, který byl součástí a zdrojem něčeho...

11.5. 2021

Opatření vedoucí k cíli

Opatření vedoucí k cíli je konzistentní realizace a sledování výsledků vysoce účinných aktivit, které vedou k dosažení skutečně důležitých cílů. Týmy, které jsou vedeny lídry, jenž disciplinovaně sledují opatření vedoucí k cíli, přesně vědí,...

10.5. 2021

Kognitivní disonance a její vliv na dobrý pocit po rozhodnutí

Z jakého důvodu si věcí ceníme víc poté, co si je vybereme? Hned potom, co si něco koupíme, tak věci přehodnocujeme a jsme upřímně přesvědčeni, že již získaná věc mnohem víc...

28.4. 2021

Vize budoucnosti

Lídr vytváří budoucnost, která by se bez něj nestala. Pokud by lídři nevěřili, že zítřek může být lepší než současná situace, tak by nemohli vést týmy a celé organizace. Dobře vytvořená...

28.4. 2021 (Aktualizováno: 30.4. 2021)

Závazek

Co je závazek? Závazek je určitý druh deklarace (řečový akt), který vám poskytuje hybnost. Je to krok, kterým světu oznamujete, čemu jste se rozhodli dát slovo a čeho chcete dosáhnout. Když...

27.4. 2021

Zodpovědnost nebo odpovědnost

Rozdíl mezi odpovědností a zodpovědností je na oko banální záležitost a většina lidí mezi nimi žádný rozdíl nevidí, ale být jako lídr zodpovědný nebo odpovědný má dalekosáhlé následky. Jaký je rozdíl mezi zodpovědnost...

23.4. 2021 (Aktualizováno: 28.4. 2021)

Kontext je zásadní

Kontext ovlivňuje, co vidíme a co si myslíme. O tom, že kontext je skutečně zásadní vypovídá experiment z roku 1973: Z Jeruzaléma do Jericha, který publikovali dva psychologové z princetonské univerzity John Darley a Daniel Batson....

22.4. 2021

Transparentní lídr

Pokud chcete být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, budete muset být autentický lídr. Jinak řečeno, lídr musí být autentický o své neautentičnosti – transparentní. Váš úspěch při vedení...

22.4. 2021

Transparentnost

Transparentnost nebo průhlednost je nejčastěji používaný termín ve stavebnictví, strojírenství nebo jiných technických oborech. V podnikání se pojem transparentnost používá pro jasnost v aktivitách, které ve firmě probíhají. Každý lídr potřebuje jistotu,...