Slovník pojmů

Články kategorie Slovník pojmů
23.4. 2021 (Aktualizováno: 28.4. 2021)

Kontext je zásadní

Kontext ovlivňuje, co vidíme a co si myslíme. O tom, že kontext je skutečně zásadní vypovídá experiment z roku 1973: Z Jeruzaléma do Jericha, který publikovali dva psychologové z princetonské univerzity John Darley a Daniel Batson....

22.4. 2021

Transparentní lídr

Pokud chcete být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, budete muset být autentický lídr. Jinak řečeno, lídr musí být autentický o své neautentičnosti – transparentní. Váš úspěch při vedení...

22.4. 2021

Transparentnost

Transparentnost nebo průhlednost je nejčastěji používaný termín ve stavebnictví, strojírenství nebo jiných technických oborech. V podnikání se pojem transparentnost používá pro jasnost v aktivitách, které ve firmě probíhají. Každý lídr potřebuje jistotu,...

20.4. 2021

Kontext není pozitivní myšlení

Když pochopíte kontext, tak zjistíte, že s okolnostmi vašeho života nemůžete nic dělat. Kontext je snad jediná věc, nad kterou v životě máme absolutní kontrolu. Kontext neznamená něco, co bychom řekli, když...

20.4. 2021

Akce (jednání/chování)

Pokud chceme, aby naše akce a akce lidí, které vedeme, přinášely výsledky, musíme vytvářet a generovat konverzace, které vytvářejí závazek k akci. Jedině akce vše může změnit. Způsob našeho jednání/chování je následek, nikoliv...

19.4. 2021 (Aktualizováno: 20.4. 2021)

Kontext

Každý situace, se kterou se zabýváme, se nám zobrazuje v nějakém kontextu. Většina z nás si není vědoma toho, že způsob, jakým vidíme svět je ovlivněn kontextem k dané situaci. Kontext funguje jako...

18.4. 2021

Kontext a jeho vliv na způsob vidění

Jedná se o kontext (souvislost) vašeho jednání, nikoliv akce samotná, která poskytuje význam (meaning). Kontext určuje interpretace (interpretation) jiných lidí, jejich jednání a komunikaci. Velmi často nesprávně interpretujeme úmysly (intention) někoho jiného,...