Co je Eisenhower matice priorit

Eisenhower matice je metoda, která vám pomůže udělat rozhodnutí, které záležitosti upřednostnit podle naléhavosti a důležitosti. Jinak řečeno, Eisenhower matice vám pomůže dělat věci, na kterých záleží a které jsou skutečně důležité. Eisenhower matrix vám poskytne uvědomění, které úkoly byste měli delegovat nebo vůbec nedělat.

Kde vznikl název: Eisenhower matice priorit?

Dwight D. Eisenhower byl v letech 1953 až 1961 prezident Spojených států amerických. Než se stal americkým prezidentem, působil jako generál v armádě a velitel spojeneckých sil během druhé světové války. Později se stal prvním nejvyšším velitelem NATO.

Jako generál a velitel musel Eisenhower neustále dělat těžká rozhodnutí o tom, na které z mnoha úkolů by se měl každý den soustředit. Dlouhé To-Do seznamy ho vedli k vymyšlení tzv. Eisenhower principu určování priorit podle naléhavosti a důležitosti.

Jak používat Eisenhower matici priorit?

Pro upřednostnění priorit je potřeba úkoly roztřídit do 4 kvadrantů. Každý kvadrant má jinou strategii zpracovávání úkolů:

  • Udělat jako první
  • Naplánovat
  • Delegovat
  • Nedělat

1 kvadrant: Udělat jako první

V prvním kvadrantu Eisenhower matice se nacházejí důležité a urgentní úkoly, které je nutné udělat ještě dnes. Jedná se o úkoly, které jste si vytvořili ve Scénáři vize budoucnosti. Těmto úkolům, na kterých skutečně záleží jste již v minulosti dalo své slovo a nyní není důvod dělat analýzu nákladů a výnosů. K realizaci těchto úkolů využijte metodu timeblocking nebo timeboxing, díky kterému si rigorózně propojíte svůj To-Du list s konkrétním časem v kalendáři.

PZN.: Pokud budete chtít své plánování času posunout na vyšší úroveň, tak se můžete začít zabývat cirkadiálními nebo ultradiánními rytmy.  V praxi se mi osvědčili dánská logika metody Hygge.

2 kvadrant: Naplánovat

V druhém kvadrantu se nacházejí úkoly, které jsou důležité, ale nejsou naléhavé. Důležité nenaléhavé úkoly jsou ty, které vám v kalendáři vytvářejí příležitost dosáhnout vize budoucnosti.

Skutečně efektivní lídři mají velmi málo úkolů v prvním kvadrantu naléhavých a důležitých úkolů, ale většinu svého dne tráví ve druhém kvadrantu, kde mají skutečně důležité úkoly, které na ně netlačí svou naléhavostí. Díky tomu živí mnohem spokojenější, šťastnější a radostnější život plný míru.

Přečtěte si článek, kde se věnuji pojmu: Zóna produktivity (doplnit odkaz).

Pozor na jeden paradox. Některé důležité nenaléhavé věci jsou mnohem důležitější než ty naléhavé důležité. Nepodlehněte každému volání naléhavosti.

3 kvadrant: Delegovat

Ve třetím kvadrantu se nacházejí úkoly, které je nejlepší delegovat. Úkoly, které jsou nedůležité, ale přesto naléhavé můžete delegovat. Delegováním se úkolů nezbavíte, ale naopak je musíte sledovat a vyhodnocovat, protože se stále jedná o naléhavé úkoly. V tomto kvadrantu se nacházejí úkoly, které nejsou důležité pro váš záměr, jak dosáhnout vytvořené budoucnosti.

Uvědomte si, že každý člověk má svou jedinečnou schopnost (doplnit odkaz) a jeho zóna produktivity je úplně jiná než ta vaše. Některé činnosti můžete efektivně delegovat a dosahovat vítězství v práci a úspěchu v osobním životě.

4 kvadrant: Nedělat

Čtvrtý kvadrant jsou úkoly a záležitosti, které nejsou důležité a naléhavé. Tyto záležitosti nemusíte dělat, protože když je neuděláte, tak se v realitě nic nezmění. Jsou to aktivity jako listování na facebooku, hraní počítačových her nebo jiné činnosti, které nenaplňují vaší vizi budoucnosti.

Pět rád, jak nejlépe využívat Eisenhower matice priorit

  • Začněte s otázkou na konec. Položte si otázku: „Jaký je skutečně důležitý cíl, bez jehož dosažení nemá splnění všech ostatních cílů smysl?“
  • Použijte pravidlo 3×3. Do kvadrantu 1, 2 a 3 napište maximálně 3 úkoly. Nejde o sbírání úkolů, ale o jejich dokončení. Nejúspěšnější lidé se vždy věnují jen jedné věci.
  • Mějte jen jeden seznam úkolů, cílů a priorit. Neoddělujte osobní život od pracovního.
  • Nenechte ostatní, aby určovali vaše priority. Pokud si nestanovíte svůj cíl, tak vám ho stanoví někdo jiný.
  • Ctěte své slovo. Položte si zásadní otázku: „Kde se nachází mé slovo v době, kdy má být splněno?“ Váš úspěch při dosahování cílů je závislé na míře vaší integrity.