Benjamin Hardy, PhD

Přepište svůj příběh

Přemýšlejte o posledním psychometrickém testu osobnosti, který jste absolvovali. Je pravděpodobné, že v paměti stále máte jeho výsledky a jak jste se cítili. Pravděpodobně jste s některými částmi souhlasili a ostatní vás obtěžovali. Co když to, co jste se dozvěděli, nebylo skutečným vyjádřením toho, kdo jste? Co když vaše osobnost není neměnná, ale dokáže se přizpůsobit tak, aby vám poskytla život, jaký chcete? Pokud tomu tak je, pak bude vaše budoucnost mnohem zajímavější. 

Přepište svůj příběh - Jak změnit svou osobnost a tím i budoucnost

Úvod

Osobnost je zdrojem naší akce.
Podle článku v Harvard Business Review z roku 2017 se z touhy za znalostí osobnosti člověka stalo podnikatelské odvětví s přepokládanou 10-15% mírou růstu v hodnotě 11 miliard. Firmy používají psychometrické testy jakou jsou DISC, MBTI, Five-Factor Model, Strengths Finder, Dynamiku bohatství, aby předpověděli, jak potenciální zaměstnanci budou vyhovující a zda nikoliv.

 • Jsou tyto testy schopny přesně měřit osobnost?
 • Je osobnost něčím, co lze měřit?
 • Má osobnost něco společného s tím, kým skutečně jsme?

Podle Dr. Benjamina Hardyho, autora knihy Personality Isn’t Permanent: Break Free from Self-Limiting Beliefs and Rewrite Your Story (česky vydána jako: Přepište svůj příběh - Jak změnit svou osobnost a tím i budoucnost, Audiolibrix 2021) je odpověď na tyto tři otázky ne.

V této knize Hardy rozebírá osobnost a uvádí, že to není něco, co by se dalo objevit; není to něco, co je stálého a nevypovídá nic o vašem pravém a autentickém já. Místo toho Hardy říká, že osobnost je něco, co může a mělo by být přizpůsobeno, aby vám pomohlo růst do vašeho budoucího já.

Osobnost je méně funkcí toho, kde jsme byli, a spíše funkcí toho, kam s naději jdeme.

Struktura knihy

Hardy si v mediích získal reputaci uznávaného spisovatele, proto vás nepřekvapí, že jde přímo k věci a snadno se čte. Na začátku knihy se autor stručně představí a uvádí své zkušenosti s přípravou psaní knihy a studiu osobnosti.

V prvních dvou kapitolách se do hloubky zabývá mýty o osobnosti, respektive o pravdě o osobnosti. Kapitola o mýtech rozebírá to, co už pravděpodobně víte o osobnosti, a uvádí přesvědčivé důvody, proč se můžete mýlit. Druhá kapitola popisuje případ, kdy by osobnost měla být upravena tak, aby vycházela z vytvořené budoucnosti.

Hardy v kapitole 2 až 6 popisuje čtyři "osobnostní páky" díky kterým si můžete přepsat budoucnost a uvidět možnost, jak dosáhnout skutečně velkých cílů, které vám nedají spát. Těmito osobnostními pákami jsou:

 • Trauma, které vás buď drží v minulosti, nebo pohání extrémní proměnu a růst.
 • Narativ identity, což je příběh, který o sobě vyprávíte a který může vycházet buď z vaší minulosti, nebo z vaší vytoužené budoucnosti.
 • Podvědomí, které vás táhne zpět do homeostázy, ale může se neustále posilovat prostřednictvím emocionálních prožitků a chování budoucího já.
 • Prostředí, které vás buď udržuje v tom, kým jste, nebo vás nutí se vyvíjet v někoho nového.

Pokaždé, když si znovu představíte své budoucí já a budete usilovat o dosažení vzdálených cílů, musíte změnit každou z těchto „pák osobnosti“.

Kapitoly začínají příběhy, které jsou prokládány výzkumem, osobními příklady a zábavnými historkami. Po každé hlavní části autor nabízí seznam otázek, které můžete využít k přemýšlení a uplatnění toho, co jste si přečetli. Tímto způsobem můžete knihu využít pro učení. Doporučuji si ke čtení pořídit deník na poznámky a odpovědi na otázky.

Každá kapitola konči stručným závěrem, ve kterém jsou shrnuty velké myšlenky.

Shrnutí jednotlivých kapitol

Úvod: Jak mi test osobnosti málem zničil život

Kniha začíná příběhem o tom, jak se autor málem neoženil, protože jim test osobnosti definoval, že jejich osobnosti nejsou kompatibilní. Následně uvádí, proč je přesvědčený, proč na osobnosti nezáleží. Osobnost podle autora není nic, co vypovídalo o tom, kdo skutečně jsme. Zbytek kapitoly poskytuje základní informace o knize a důvodech, proč je důležité žít z vytvořené budoucnosti a nenechat se zahalit minulostí. Závěr kapitoly končí sdílením osobního příběhu a bitev, které z autora vytvořili člověka, kterým dnes je.

První kapitola: Mýty o osobnosti

První kapitola je nejdelší kapitolou knihy, která se zabývá mýty o osobnosti. Začíná příběhem Vanessy O´Brien, která pracuje jako finanční poradkyně. Vypráví příběh o tom, jak se proměnila v dobročinného člověka se zájmem o záchranu planety. Tato kapitola si klade za cíl objasnit přetrvávající a destruktivní mýty o osobnosti:

 1. Osobnosti je možné rozdělit do kategorií nebo „typů“.
 2. Osobnost je vrozená a neměnná.
 3. Osobnost vychází z naší minulosti.
 4. Osobnost je třeba objevit.
 5. Osobnost je naše skutečné a „autentické“ já.

Autor knihy ke každému mýtu poskytuje vědecký podklad, proč je to jen mýtus a není to pravdou a následně navazuje otázkami na osobní evoluci každého z nás.

Druhá kapitola: Pravda o osobnosti

Druhá kapitola začíná příběhem Adre Normana - muže, jehož cesta prošla od talentovaného trumpetisty, přes problémové dospívání, k více než desetiletému vězení, k promoci na Harvardu, až k mezinárodně uznávanému řečníkovi.

Při rozhodování, jakým směrem se vydat, se podívejte na všechny své cíle a pak se sami sebe zeptejte: Který z těchto cílů mi umožní stát se člověkem, kterým potřebuji být, abych dosáhl všeho ostatního, co v životě chci? Odpověď na tuto otázku je vaším posláním. – HAL ELROD

Použitím tohoto přesvědčivého příběhu autor demonstruje, jak naše cíle formují naší osobnost. Navazuje na tři zdroje cílů:

 1. expozice (vidění nových možností),
 2. touha (hledání nového důvodu k úspěchu),
 3. důvěra (víra, že cíle můžete dosáhnout).

Sebedůvěra vychází z pokroku směrem k cílům, které jsou mnohem větší než vaše aktuální schopnosti. – DAN SULLIVAN

Další část kapitoly představuje myšlenku, že identitu byste si měli vytvořit záměrně, na základě svého vytouženého budoucího já. Podrobným popisem této osoby můžete stanovit hranice kolem toho, kdo jste nyní, a možností, která uděláte. Pak můžete nastavit jeden hlavní cíl, díky kterému je mnohem snadnější dosáhnout všech ostatních cílů.

Druhá kapitola nabízí několik možnosti a jednoduchých nástrojů, které vám usnadní dosažení cílů:

 • hoďte spát o hodinu dříve,
 • vstávejte o hodinu dříve,
 • pište si deník,
 • zavažte se k jednomu konkrétními cíli,
 • nastavte si takový cíl, který bude filtrem na vše, co budete dělat,
 • v přítomnosti jednejte jako své budoucí já.

Třetí kapitola: Proměňte své trauma

Třetí kapitola začíná příběhem Rosalie, osmdesátileté ženy, která se vzdala svého celoživotního snu psát a ilustrovat dětské knihy, protože ji učitel před padesáti lety kritizoval její umění.

Tato kapitola zkoumá, jak vás trauma - v podobě promarněných příležitostí a minulých neúspěchů - může připravit o budoucnost a omráčit vaši osobnost.

Trauma je základem toho, kým jako lidé jsme. Pokud se nám ho podaří transformovat, budeme nezastavitelní a půjdeme si za tím, o co usilujeme. Pokud své trauma netransformujeme, stane se náš život jeho vedlejším produktem.

Autor ukazuje, jak využít tyto minulé zkušenosti a přeměnit je na palivo, které vám pomůže stát se silnějším člověkem. K překonání traumatu musíte zůstat psychologicky flexibilní a odhodlaní růst.

Tato kapitola učí, jak se můžete stát empatický svědkem (nestranný pozorovatelem), který poslouchá váš příběh a může si sami sobě pomoci překonat bolest. Na závěr kapitoly autor povzbuzuje čtenáře, aby se stali "empatickým svědkem" pro své okolí.

Když budete refrakterní dobu protahovat na týdny a měsíce, vytvoříte si náladu. Když bude trvat roky, pak už se tomu říká rys osobnosti. Jakmile si začneme vytvářet osobnostní rysy na základě svých emocí, žijeme v minulosti a tam taky zůstaneme. Když sami sebe a své děti naučíme zkrátit refrakterní dobu, můžeme projít životem bez překážek. - Joe Dispenza

Čtvrtá kapitola: Změňte svůj příběh

Čtvrtá kapitola začíná příběhem o Buzzovi Aldrinovi, druhém muži, který vstoupil na Měsíc. Po tomto historickém dni měl Aldrin pocit, že vyvrcholil kolem třicítky a jeho život se rychle vymkl kontrole. V podstatě nemohl žít se svým bývalým já.

Tato kapitola se zabývá tím, proč byste nikdy neměli být svým minulým já. Autor v kapitole ukazuje, jak změnit svůj příběh a žít v přítomnosti z vytvořené budoucnosti. Ukazuje, jak nám příběhy pomáhají definovat význam a pracovat s emocemi kolem událostí. Autor odhaluje, jak můžeme přepsat svou minulost, aby se stala katalyzátorem budoucího růstu.

Metodu, kterou v kapitole popisuje autor nazývá: dívejte se na minulé nedostatky přes minulé úspěchy. Dále uvádí několik kroků, jak postupovat:

 1. Přepněte významy z minulosti z „nedostatku“ na „pokrok“.
 2. Zamyslete se nad jednou až třemi negativními zkušenostmi z minulosti.
 3. Napište si všechny přínosy nebo „pokrok“ vzniklý z těchto zkušeností.
 4. Zprostředkujte rozhovor svého budoucího a dřívějšího já.
 5. Změňte narativ identity svého dřívějšího já.

Nakonec kapitoly Hardy načrtává čtyřstupňový proces, který vám pomůže vytvořit vytvořenou budoucnost:

 1. Upřímně se zamyslete nad budoucností, k níž máte nakročeno.
 2. Napište svou biografii.
 3. Představte si své budoucí já za tři roky.
 4. Povězte všem nový příběh svého budoucího já.

Pátá kapitola: Posilujte své podvědomí

Pátá kapitola začíná příběhem Jane Christiansen. Zdravá šestatřicetiletá žena, která při vodním lyžování utrpěla vážná bolestivá zranění, která ji na 15 let ovlivnila každou oblast jejího života.

Autor poukazuje na fakta, že bolesti, které žena pociťovala neměli fyzickou příčinu. Byly jen na podvědomé emoční úrovni. Když žena změnila své přemýšlení, tak přemohl a bolest. Tento příběh ukazuje, že naše vzpomínky jsou fyzické a fyziologické (emoční tělo), proto nás ovlivňují na hlubší úrovni.

Abyste se stali svým budoucím já, musíte se transformovat na vnitřní a podvědomé úrovni. Zbožná přání a vzácné chvilky vizualizace nestačí. Musíte prožívat vrcholné zážitky a chovat se tak, aby se proměnila vaše identita a abyste si sami pro sebe vytvořili nový význam „normálního“.

Autor doporučuje procvičování několik disciplín, které nám pomohou na podvědomé úrovni změnit to, kým jsme.

 • Praktikujte půst.
 • Dávejte peníze a pravidelně přispívejte na charitu.

Šestá kapitola: Přetvořte své prostředí

Šestá kapitola začíná příběhem Harvardské studie z roku 1979, která zkoumala skupinu mužů v sedmdesátých a osmdesátých letech. Byly umístěny do budovy, která byla postavena před dvaceti lety v roce 1959. Mužům bylo řečeno, aby se chovali, jako by to bylo před dvaceti lety. Po skončení studia vypadali, jednali a cítili se jako jejich mladší já.

Tento příběh je silný důkazem toho, že na našem prostředí záleží. Tato kapitola se zaměřuje na to, jak vybudovat prostředí, které formuje vaši osobnost k požadovanému výsledku.

Autor předpokládá, že změnou prostředí změníme sebe a tím i svou osobnost. Vytvoření prostředí vyžaduje tři strategie:

 1. strategická paměť (zaměření se na to, co je skutečně důležité a co děláte dobře),
 2. strategická ignorace (vědět, co přehlédnout nebo ignorovat, aby vás to nerozptylovalo),
 3. silové funkce (podniknutí dramatických kroků k vynucení akce).

Závěr knihy

Přijměte svou budoucnost a změňte minulost

Závěr knihy je jejím krátký shrnutím. Začíná to srdcervoucím příběhem Melissy Hull, mladé matky, jejíž syn se zatoulal a utopil. Ponořila se do zoufalství a přemýšlela o sebevraždě, dokud nenašla empatického posluchače, jehož slova změnila její pocity. Poučení z této tragédie nyní využívá k pomoci dalším lidem. Doslova se změnila to, kdo je. Tato kapitola končí výzvou udělat totéž - prosazovat výzvy, kterým jste čelili, a navrhnout život, který je nepochybně váš.

Získejte více času na to, na čem vám skutečně záleží

Unavení usínáte s pocitem, že jste nic nestihli. Každodenní kolotoč vás odvádí od toho, na čem vám fundamentálně záleží a co je skutečně důležité. Všechny důležité věci, které jste chtěli realizovat, musely ustoupit do pozadí a vy jen hasíte požáry. Jsme přesvědčení, že nekončící To-Do seznamy úkolů jsou zdrojem přetížení a frustrace. Nemusí to tak být. Flowave planner vám poskytne systém, jak mít v životě svobodu, lehkost a zábavu.