+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Co dělá lídra skutečným lídrem

V předchozích příbězích jsem vám vyprávěl o Williamovi a Viktorovi, se kterými se individuálně pravidelně jednou týdně scházím a společně měníme jejich pohled na svět. Tento týden jsem oběma navrhl, aby se potkali a mohli si vyměnit své objevy. Oba dva bez váhání souhlasili.

Odborná terminologie lídra, který je skutečným lídrem

Když jsem oba dva potkal poprvé, tak jsem si neuměl představit, že by se společně setkali. Dnes před sebou stáli a bylo na nich vidět, že se na toto setkání těšili. Spojoval je jejich zájem o leadership a chtěli slyšet objevy a zkušenosti toho druhého. William byl v mém programu o 2 měsíce déle než Viktor. Chtěl jsem Viktorovi ukázat, jak se jeví svět někomu jinému, kdo už má za sebou skoro půl roku tréninku a transformace. Abych to udělal oběma zajímavé a mohli si vyzkoušet, co se naučili v praxi, William měl za úkol přijít o 5 minut pozdě a ukázat nám, jak se omluvit a napravit integritu jako lídr.

Schůzka probíhala na Brněnském náměstí vedle nového orloje. Viktor dorazil přesně na čas a bez rozmyšlení na mě vyhrkl: „Kde je ten druhý, bude mít zpoždění? To není moc profesionální!“ Jeho slova mě překvapila. Aniž by si to Viktor uvědomil, tak nechal mluvit jeho ontologické funkční omezení, které mu brání, aby byl za každé situace bez ohledu na okolnosti lídrem. „Ahoj Viktore, volal mi William, že bude mít zpoždění 5 minut, můžeme zatím využít čas, abys mi řekl, co ses tento týden naučil nového?“

Integrita není moralita

Viktor začal vyprávět o tom, jak v jeho okolí neexistují lidé, kteří jsou v integritě a dokáží držet své slovo. Byl u toho vyprávění plný emocí a bylo vidět, že ho někdo hodně naštval. „Za to, že moji lidé ve firmě nejsou v integritě, si mohu sám, ale když jsem zjistil, že moje žena neumí držet slovo a pak to hned otočí proti mně, tak jsem se doma rozčílil. Potřeboval bych to s tebou hned zítra probrat soukromě. Nechci čekat do příštího týdne.“

Jak dořekl tato slova, už jsme viděl přicházet Williama. Šel po náměstí ve svém dokonale sladěném oblečení a chvilkami to vypadalo, jako by se vznášel. Pozdravil, podal nám oběma ruku a představil se Viktorovi. Aniž bych cokoliv musel říct, tak hned spustil:

„Omlouvám se, že přicházím o 5 minut později. Vím, že tu na mě čekáte a je mi to nepříjemné. Uvědomuji si, jaký to má dopad na vás a na naše setkání, ze kterého jsem ubral 5 minut. Do budoucna slibuji, že udělám vše proto, abych přišel o 5 minut dříve než později a lépe si zorganizuji plán cesty. Přeji si, aby to na naši schůzku nemělo vliv a všichni jsme si ji užili. Může to tak být?“

Vidět Williama, jak napravuje integritu s takovou lehkostí, autentičností a zranitelností bylo úžasné. Hned jsem si vzpomněl, co říkal, spíše co neříkal, když se zpozdil poprvé. Napsal mi jen SMS se slovy „Budu mít zpoždění… Bill“ a když přišel, tak se přihnal jako uragán a po rychlém pozdravu řekl: „Tak jdeme na věc, ať vás neukrádám o další čas.“

Co dělá lídra skutečným lídrem?

Bylo příjemné počasí, azurové nebe a teploměr ukazoval 18°C, tak jsme si sedli na nedalekou zahrádku a objednali si kávu. „Chtěl jsem, abyste se společně setkali a vyměnili si zkušenosti a objevy. Přeji si, abyste teď byli jen tady a teď. Nic více a nic méně. Poslouchejte a dívejte se. Viktore, začni první. Řekni nám, co ty si myslíš, že dělá lídra lídrem?“

Viktor poposedl na židli a opřel lokty o stůl. „Dlouho jsem si myslel, že jsem dobrý lídr, protože jsem se pořád srovnával s ostatními podnikateli. Teď vím, že lídra lídrem dělá jeho zájem o lidi a jejich vedení. Na sobě vidím, že je to hodně práce se svou minulosti, se svými naučenými vzorci chování, se svým vnitřním postojem v různých situacích. Důležité je, umět se zachovat v každé situaci správným způsobem a být u toho v klidu.“

Když domluvil, tak jsem si uvědomil, jak je zatím na začátku své transformace v bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako svého sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Pořád má tendence se srovnávat a mluví jen o sobě. Poděkoval jsem Viktorovi za sdílení a zeptal se Williama. „Williame, co si myslíš ty, že dělá lídra lídrem?“

„Setkáváme se spolu už půl roku a mám pocit, že lídra lídrem dělá to, jak mě druzí lidé slyší. Pokud nebudu mít posluchače, kteří mě skutečně uslyší, tak nemohu být lídr. Nemluvím teď o slyšení jako takovém, ale spíše o naslouchání. Počkejte chvilku.“ Zastavil se a bylo na něm vidět, že mu ještě něco došlo. „Zapomněl jsem na toho nejdůležitějšího posluchače. Sám na sebe. Celé dny vedu rozhovory sám se sebou.“ Pousmál se a pohodlně se posadil a na chvilku se odmlčel. V jeho výrazu jsem viděl další objev, který dnes udělal. „Lídra lídrem dělají jen jeho slova.“

Jsme jen své slovo

William měl pravdu a potěšilo mě, že si na to přišel sám. Viktor si vzal tužku a začal si hned jeho poslední větu psát do svého poznámkového bloku. Počkal jsem, až si vše zapíše a pak mu řekl, ať si napíše ještě další slova:

„Lídra lídrem dělají odborné výrazy, které jsou navzájem mezi sebou specifickým způsobem poskládané do konverzační domény. Konverzační doména je tvořená odbornými výrazy, které jsou navzájem specifickým způsobem poskládané do jazykové domény, přes kterou lídr vidí, chápe a vše aplikuje při svém bytí lídrem – to znamená v práci, při komunikaci s druhými a sám se sebou.“

Nechal jsem oba dva, aby si na toto téma spolu povídali a vyměnili si své zkušenosti a objevy. Povídali jsme si ještě o integritě a její nápravě, aby William mohl Viktorovi sdílet, jak on bojoval s integritou. Ani jednomu jsme ale neřekl, že každému tímto setkáváním vytvářím novou pojmovou mřížku skutečného lídra. Mřížku, kterou si pak nemusí vědomě nasazovat, jako nějaké brýle, když je to zapotřebí. Pojmová mřížka bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu je jim všude přítomná a oni přes ní vidí příležitosti tam, kde ostatní spatřují jen chaos. Když si někdo stěžuje, že něco nefunguje, tak oni nevidí problém, ale příležitost k rozboru situace a sjednání její nápravy. Protože svět pozorují přes pojmovou mřížku, kterou ostatní nemají, tak dokáží dělat takové věci, které by druzí nedokázali nebo by je pokládali za nemožné.

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále