Jak být skutečně dobrým lídrem

U nás ve FLOWAVE s.r.o. pořád každý slyší větu: „Být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.“ V tomto článku se podíváme význam této věty a co pro nás ve Flowave znamená záměrný trénink leadershipu, který přináší flowave efekt.

Sebevyjádření, automatičnost, autopilot nebo návyk jsou slova, která popisují jedinečnou funkci našeho těla a mozku. Mozek je zdrojem aktivity a tělo dokonale sladěným prostředím, které je schopné reagovat na podměty přicházející z mozku a bezprostředního okolí. Dokážeme-li díky záměrnému tréninku mozku a našeho těla vědomě reagovat na dané situace, se kterými se nyní zabýváme, tak se můžeme stát skutečnými mistry života ve všech jeho oblastech.

Většinou slýcháváme, abychom se naučili dělat věci tak, abychom nad nimi nemuseli přemýšlet. Někdy si to mylně vysvětlujeme jako nějaký návyk nebo jako jednání na autopilota. Skutečně úspěšní lídři se dostávají za to, za koho se považují. Jinými slovy, skutečně velcí lídři dokážou v daném okamžiku vést sebe a tým, aniž by museli vyvinout náročné intelektuální úsilí, ale tato intelektuální činnost je vždy vědomá a kontrolovaná, nikoliv automatická.

Nejúspěšnější lídři, sportovci, zpěváci, experti provádějí záměrný trénink zaměřený na předcházení automatičnosti a díky tomu se neustále zlepšují – dochází k flowave efektu.

Definice flowave efektu: pomocí malého úsilí dosáhnout velké hybné síly okolí, které nese vekou pohybovou energii.

Záměrný trénink leadershipu

Nezáleží na tom, zda víte, že auto má motor, dokud neobjevíte, jak motor funguje, nikdy nebudete jezdit rychleji nebo úsporněji. Znám jen málo firem, ve kterých by lídři měli zájem pochopit vědu o leadershipu. Leadership nepovažují za vědu. Leadership považují za metodu, jak mít vliv na lidi, aby dělali, co oni chtějí.

Dosáhnout skutečného mistrovství v leadershipu vyžaduje být v neustále konverzaci o tom, co je to být lídrem a jak vypadá efektivní uplatňování leadershipu, kdy se stává vašim vědomým sebevyjádřením za každé situace bez ohledu na okolnosti. Jinými slovy, neustále bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu záměrně trénovat, abyste dokázali za každé situace bez ohledu na okolnosti dosahovat zájmu všech zúčastněných stran a dosáhli vítězného ukončení mise.

Ti nejlepší lídři dokážou zásluhou lepšího vnímání předpovědět výsledek situace dříve než ti průměrní. Vidí více, protože porozuměli vnímané situaci. Nejedná se o nějaký přirozený talent nebo lepší vidění, jde o lepší vnímání situace. Jejich lepší schopnost vnímání situace, se kterou se v daný okamžik potýkají sahá mimo jejich zrak. Skvělí lídři při řešení skutečně náročných situacích dokážou vnímat mnohem víc věcí než ti průměrní.

Co vnímají mistři leadershipu?

Když jsem v roce 2006 začal svou kariéru jako specialista na stavební sklo, vůbec jsem netušil, že jsem přirozeně využil všech vědci objevených odlišností těch nejúspěšnějších lidí na světě k tomu, abych se do deseti let stal uznávaným a vyhledávaným expertem, o kterém ostatní říkali, že má jedinečný dar.

Bohužel v roce 2016, kdy jsem vyšplhal na vrchol pomyslného kariérního žebříku, jsem se rozhlédl a při pohledu z budoucnosti jsem neucítil žádné vzrušení. Uvědomil jsem si, že jsem svůj kariérní žebřík opřel o špatnou zeď. Toto uvědomění pro mě byla ta nejlepší překážka, kterou jsem jako game changer mohl uvidět. Nezačínal jsem znova od začátku, ale využil jsem svých objevů, jak být mistrem v oboru a pokračoval.

Ohlédnu-li se zpět za svou kariérou specialisty na sklo, tak mohu potvrdit vědecké objevy, které popisují určitý druh vnímání, které odlišuje nejúspěšnější experty, sportovce, vědce a lídry od těch průměrných. Po deseti letech záměrného trénování bytí expertem na sklo jsem uměl využívat několik způsobů vnímání:

  • Viděl jsem a slyšel různé ukazatele, kterých si průměrní lidé ani nevšimli.
  • Díval jsem se na přítomnost z vytvořené budoucnosti, proto jsem byl téměř vždy připravený na to, co se stalo.
  • Viděl jsem méně, ale věděl více. Mohl jsem ve zlomku vteřiny udělat rozhodnutí na základě pár ukazatelů či informací.
  • Dovedl jsem rozlišovat 50 odstínů šedé. Dokázal jsem rozlišovat jemněji než průměrní lidé.

Na faktu, že velcí odborníci vědí více než ti průměrní, není nic nejasného. Tak proč každý den záměrně nestudujete leadership, když chcete být nejlepším lídrem svého týmu a dosahovat vítězství v práci a úspěchu v osobním životě? Znám odpověď.

Záměrný trénink bolí.

Trénovat mozek, studovat a promyšleně cvičit není příjemné. Jak jsem napsal. Pokud chcete být skutečně úspěšnými lídry, tak musíte začít dělat to, co ostatní nedělají. Například jako zrovna já. Je 4:23 ráno a píšu tento článek, kterému předcházelo několika leté studování teorie záměrného tréninku. Znova a znova si sepisuji poznatky a dávám si je do souvislostí s další teorií, zkušenostmi a mými objevy. Znova a znova se o záměrném tréninku bavím s úspěšnými lidmi a pročítám si své poznámky. Kupuji si odborné knihy, které se věnují dané problematice a skrze aplikování v realitě prověřuji jejich objevy, abych si je pro sebe objevil.

Přečtěte si článek: 4 kroky, jak si stanovit záměr

Nestačí totiž jen vědět nebo si myslet, že víte, že už to víte. Dokud pro sebe neobjevíte podstatu věci, tak neumíte nic. Jinými slovy, je jedno, kolik přečtete knihy, dokud to nezačnete dělat, neumíte nic.

Ještě jedna důležitá vlastnost

Po 10 letech záměrného trénování bytí specialistou na sklo a efektivním uplatňování mé expertízy jsem si uvědomil, že různé situace, postupy a metody vidím v blocích (framework). Vyvinul jsme si paměťovou dovednost, jak rychle a spolehlivě využívat dlouhodobou paměť a její kapacity.

Hluboké porozumění oboru se mi stalo strukturou, která mi umožňovala si zapamatovat obrovské množství informací, které jsem o něm naučil.

Stejný model nyní využívám jako expert a specialista na leadership a podnikatelské strategie.

Jak píše Geoff Colvin v knize Talent nerozhoduje:

Odborníci svému oboru rozumějí na vyšší úrovni než průměrní lidé a v jeho rámci tudíž disponují výjimečnou strukturou pro ukládání informací.

Být skutečně dobrým lídrem a dokázat mistrovsky uplatňovat leadership jako své vědomé přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti si vyžaduje roky záměrného studia o tom, co znamená být lídr a efektivně uplatňovat leadership. Hluboké porozumění oboru je základním prvkem mistrovského zvládnutí jakéhokoliv oboru. Jedná se o dovednost nabytou po mnoha letech záměrného tréninku. 

Začněte ještě dnes.

Nezáleží na tom, jak daleko dojdete, tato cesta pro vás bude pokaždé prospěšná. Registrujte se do naší Leadership email academy (doplnit odkaz), staňte se členem čtenářského deníku lídra nebo si přečtěte některou z našich knih (doplnit odkaz). Začněte studovat naše online kurzy (doplnit odkaz).

Avšak, pokud chcete posunout vaše bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu na mistrovskou úroveň, tak se můžete vydat na cestu záměrného tréninku s některým s našich profesionálně vytrénovaných koučů a lídrů.

Není jiné cesty, jak být skutečně dobrý a úspěšný lídr, který vědomě umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, než skrze záměrný trénink a hluboké porozumění oboru.