Kognitivní disonance a její vliv na dobrý pocit po rozhodnutí

Z jakého důvodu si věcí ceníme víc poté, co si je vybereme?

Hned potom, co si něco koupíme, tak věci přehodnocujeme a jsme upřímně přesvědčeni, že již získaná věc mnohem víc vyhovuje našim potřebám než ta druhá, kterou jsme nekoupili.

Důvod, proč hned po tom, co jsem si něco koupili jsme přesvědčeni, že to byla ta nejlepší věc, kterou jsme mohli udělat je ten, že u nás dochází ke kognitivní disonanci. Kognitivní disonance je zodpovědná za psychologický diskomfort – to co odmítáme má to, co nemá to, co kupujeme, a to co kupujeme má něco, co nepotřebujeme. Proto náš mozek hned po tom, co jsem jsme se rozhodli pro jednu věc, začne vytvářet optimistickou iluzi o správném rozhodnutí.

Zdroj: SHAROT, Tali, 2013. Iluze optimismu, aneb, Iracionalita pozitivního myšlení. Praha: Dybbuk. ISBN 978-80-7438-082-2.