+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Být lídr a efektivně uplatňovat leadership

Ontological Leadership program

Cílem tohoto programu je zanechat jeho účastníky skutečnými lídry, kteří umí efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření. Výrazem „své sebevyjádření“ máme na mysli spontánní a intuitivní způsob bytí a jednání v jakékoliv leadership situaci, jako reakci na to, s čím se musí vypořádat. Program je založen na nových vědeckých poznatcích o leadershipu.

Po skončení Ontological Leadership budete lídr, který nejenom ví, nebo si myslí, co je být lídr a efektivně uplatňovat leadership, ale odejdete jako lídr, který na vlastní kůži zažil, co je být lídr a efektivně uplatňovat leadership, jako své přirozené sebevyjádření za každé situace a bez ohledu na okolnosti.

Ontologický / Fenomenologický model

Používaná metodika výuky leadership programu

Naše metoda výuky je v kontrastu s klasickou výukou leadershipu, která se všeobecně používá. Klasická výuka leadershipu poskytuje účastníkům příležitost naučit se styly a postupy výjimečných a světově uznávaných lídrů. Klasická metoda je popisnou metodou tzv. „z hlediště“. Jedná se o vzdělávání lidí a výuku leadershipu z pohled 3 osoby, což je epistemologický / teoretický model.

Při tradičním způsobu vzdělávání leadershipu jsou studentům prezentovány poznatky o leadershipu a očekává se, že absolventi si budou přednášené poznatky pamatovat a sami zjistí, jak je aplikovat při každodenních situacích.

Naše metodika výuky Ontological Leadership poskytuje účastníkům příležitost objevit pro sebe, co znamená stát se mistr v:

 • bytí lídrem a
 • efektivního uplatňování leadershipu.

Účastníci se učí osobním prožitkem a skutečně zažijí, co je být lídr přímo tzv. „na hřišti“. Jedná se o osobní, real-time, ontologický / fenomenologický model vzdělávání, kde si osvojíte a pro sebe objevíte novou konverzační doménu, kterou začnete uplatňovat při interakci se světem, s druhými a sami se sebou. Začnete vnímat svět pomocí nové lingvistické domény bytí lídra a efektivního uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření.

logo-flowave-v1-2

Obsah Ontological Leadership Programu

Program se skládá ze tří základních pilířů, které nejsou prezentovány jako myšlenky, jenž je potřeba zvládnout a pochopit. Spíše se zaměřuje na intenzivní pochopení souvislostí, jak se nám daná situace jeví a co nám ukazuje v určitých situacích bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Když účastníci pochopí tyto souvislosti, výsledkem je jejich bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu v jakékoliv situaci jako svého přirozeného způsobu bytí a jednání na všech úrovních jejich života. Účastníci se stávají lídry svého života a efektivně uplatňují leadership jako své přirozené sebevyjádření.

Program je rozdělen do 3 úrovní. Každá úroveň trvá 10 týdnů. Účastníci získávají přístup do online členské sekce, kde mají přednášky, texty a pracovní sešity s úkoly, které musí každý týden plnit. Každý týden mají účastníci 2 hod. individuálního koučinku / mentoringu zaměřeného na pochopení souvislostí a transformaci.

ČÁST 1: Šest základních prvků leadershipu

4 způsoby bytí a jednání, které tvoří základní kontext pro lídry a leadership, které poskytnou přístup k bytí lídrem a efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření.

 • Integrita (pozitivní fenomén)

Být celý a kompletní. Být v integritě znamená být v perfektním stavu lidského bytí a ctít své slovo. Bez integrity nemůže nic fungovat. Ctění slova vytváří funkčnost bytí a důvěru.

 • Autentičnost

Být a jednat v souladu s tím, kým jste pro ostatní na venek a kým jste sám pro sebe uvnitř sebe. Být autentický znamená, být autentický o své neautentičnosti.

 • Poskytovat a být součástí něčeho většího, než jsem já sám.

Zdroj klidné síly (charisma) požadované pro vedení a rozvoj ostatních lidí jako lídrů. Zdroj vytrvalosti (radost z práce) když jde do tuhého. Pokud jsme si dali závazek jen sami sobě a nenabízíme a nejsme součástí něčeho většího, než jsme mi, tak žijeme malý život, nebo žijeme život v předstírání.

 • Být příčinou toho, co se stane.

Být příčinou toho, co se stane znamená, že vy se můžete spolehnout na mě (a já se mohu spolehnout na sebe), že se to stane, a já udělám vše pro to, aby se to stalo. Tento základní požadavek leadershipu vám umožní být připraven na jakékoliv změny a výzvy pří uplatňování leadershipu.

ČÁST 2: Kontextový Framework lídra a leadershipu

Mistrovské zvládnutí této části vás ponechá v bytí lídrem a umění efektivního uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření.

 • Lídr a leadership jako lingvistická abstrakce

Lingvistická abstrakce vytváří lídry a leadership jako „rámec možností“ ve kterých pro sebe objevíte svobodu bytí a jednání při bytí lídrem a uplatňování leadershipu.

 • Lídr a leadership jako fenomén

Lídra a jeho vedení dělá to, co lídr pozoruje, nebo co ho ovlivňuje, když vede sebe nebo druhé lidi. Tato část kurzu se věnuje tomu, co je byt lídrem a umět uplatňovat efektivně leadershipu jako fenomén transformace před porozuměním, nebo jen získání dovedností bytí lídrem a leadershipu.

 • Lídr a leadership jako doména

Jako doména, lídr a leadership existuje v časové sféře vytvořené budoucnosti. V budoucnosti, která splňuje zájmy všech stran, do které lídr a jeho vedení žije (směřuje). Toto je typ budoucnosti, která lídrům v přítomnosti dává sílu v jejich způsobu bytí a jednání v synergii vytvářené budoucnosti. V této části kurzu účastníci prožijí, jak se lídr a leadership může stát doménou.

 • Lídr a leadership jako termíny (definice)

Ve čtvrté části kontextového frameworku si předchozí tři části shrneme do definic. Po zvládnutí definic získáte kompletní a jasný obraz, ze kterého můžete pro sebe objevit, co skutečně je být lídr a jak to skutečně vypadá, když jste lídr. Navíc z vytvořeného obrazu z těchto definic bytí lídrem a toho, co je leadership, budete schopni pro sebe odhalit a objevit, jak vám tento kurz pomůže efektivně uplatňovat leadership jako svého přirozeného sebevyjádření.

ČÁST 3: Ontologická omezení, která limitují efektivní uplatňování leadershipu

Naše ontologická omezení limitují naše přirozené sebevyjádření při bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Rozdělujeme je na:

 • Ontologická vnímaná omezení

Ontologická vnímaná omezení nás limitují a deformují naše vnímání toho, co se skutečně děje a jak se nám to jeví. Díky tomu nevnímáme vše, co se skutečně děje a co druzí dělají. Ontologické vnímané omezení limituje naše přirozené sebevyjádření být lídrem a efektivně uplatňovat leadership. Patří mezi ně tzv. „Stále-Vždy Slyším“.

 • Ontologická funkční omezení
 • Ontologická funkční omezení jsou automatickými programy, které se spouštějí a limitují náš způsob bytí a jednání v jakékoliv situaci bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu. Tyto programy omezují přirozené sebevyjádření našeho bytí. Patří mezi ně „Zákulisní hry“ nebo „životní rozsudky“.

  Nová konverzační doména leadershipu

  Lídra dělají lídrem odborné termíny, které jsou navzájem mezi sebou specifickým způsobem poskládané do konverzační domény, se kterou mezi sebou budeme komunikovat. Mistrovstvím pak bude v této specifické lingvistické doméně, skrze kterou budeme vnímat a chápat svět, ostatní a sebe. Výsledkem bude taková interakce se světem, ostatními a se sebou, jak to dělají lídři.

  Tento program je o vašem mistrovském zvládnutí konverzační domény pro lídry a leadership, která je výsledkem mistrovství v bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu jako svého sebevyjádření. Položte si otázku: „Co bych byl, kdyby přestal existovat jazyk?“ 

  Abyste mohli být lídři v prostředí, které vás obklopuje, musíte se nejprve naučit vést svůj život

  Ti z vás, kteří dokážou efektivně vést ostatní, jsou moudří, ti z vás, kteří ovládli a řídí sami sebe, jsou osvícení.
  Zkušení praktici a konzultanti ontologického leadershipu

  Leadership kurz vedou vždy dva lídři

  Miroslav Sázovský

  Ontological Leadership Consultant, Instruktor, mentor

  Eva Andriessen

  Communication & Leadership Coaching, Instruktor, Mentor

  Zaujala vás naše nabídka leadership kurzu?

  Vzděláváme po celé České a Slovenské republice.