+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Můj šéf neumí dodržet slovo

Jednou z nejčastějších výtek, které slýcháváme ve firmách od zaměstnanců na své nadřízené: „Můj šéf neumí dodržet slovo“. Když si promluvíme s nadřízenými, tak mají hned desítky argumentů, výmluv a důvodů, proč své slovo nemohli dodržet a jak to v dnešní moderní době není jednoduché.

Na co si zaměstnanci nebo kolegové skutečně stěžují není nedodržení slova, ale na to, že jejich nadřízený neumí ctít své slovo. Když své slovo ctíte, tak ho nemusíte dodržet a přesto jste v integritě a neztrácíte funkčnost / produktivitu. Kde se nachází jejich slovo, když nadešel čas ho dodržet?

Proč můj šéf neumí dodržet slovo?

Jednou z nejčastějších příčin, proč nadřízení nectí své slovo v době, kdy nadešel čas ho dodržet je dělání a nedělání cost/benefit analýzy dání svého slova. Co tím myslíme?

Neděláme cost/benefit analýzy před tím, než dáme své slovo.

Když dáváme své slovo, tak neuvažujeme nad tím, co v budoucnosti bude znamenat dání našeho slova. Neděláme cost/benefit analýzu (analýzu nákladů a výnosů), když dáváme své slovo. Ve výsledku dáváme jen upřímné slovo (dobře míněno) nebo jen uklidnění, ale nepřemýšlíme o tom, co pro nás v budoucnosti bude dání slova znamenat.

Děláme cost/benefit analýzu, když máme ctít své slovo.

Téměř pokaždé děláme cost/benefit analýzu, když máme ctít své slovo. Bereme naše slovo jako záležitost cost/benefit analýzy, což mám zaručuje, že v budoucnu nebudeme důvěryhodnou osobou, nebo budeme osoba s malou integritou sám pro sebe, ale i pro všechny v našem okolí.

Jak ctít vaše slovo, když nemůžete dodržet slovo?

Každý z nás se ocitne v situaci, kdy nebude moc dodržet své slovo. Ctění slova není o tom, co je špatně nebo dobře, ctění slova není moralita, proto není nic špatného, že nechcete, nemůžete nebo jste se rozhodli, že nebudete držet své slovo. Klíčem k udržení integrity je ctít své slovo. Své slovo můžete ctít dvěma způsoby:

  1. přesně v čas dodržíte a splníte, co jste slíbili, že uděláte (dali jste tomu slovo) a uděláte to včas celé a kompletní,
  2. jakmile víte, že nemůžete dodržet své slovo, informujete všechny strany, které se spoléhají na vaše slovo a napravíte nepořádek, který jste svým nedodržením slova způsobili v jejich životě.

Velké tajemství ctění slova. Jakmile to uděláte, budte ctít své slovo navzdory tomu, že jste ho nedodrželi. Aby se tak stalo, tak je potřeba každému sdělit:

  • že nebudete držet své slovo;
  • že do budoucna budete držet své slovo a kdy ho budete držet;
  • že vůbec nebudete držet své slovo;
  • co uděláte a jak vyřešíte nepořádek v životech druhých lidí, který jste způsobili svým nedržením slova, nebo jeho včasným nedodržením.

Spousta klientů si neuvědomuje rozdíl mezi tím, co znamená dodržet slovo a ctít slovo. Aby byla integrita člověka kompletní a celá, je potřeba ctít své slovo v době, kdy nadešel čas dodržet své slovo.

Neumí váš šéf ctít slovo?

Pošlete mu tento článek nebo dohodněte u vás ve firmě workshop na integritu člověka. Pomocí našeho dvoudenního workshopu Integrita dosáhnete nepředstavitelné transformace produktivity a objevíte, jak dát své slovo, ctít své slovo a jak obnovovat integritu.
Jeden ze zákonů nového modelu integrity říká:

  • Integrita systému je podmínkou funkčnosti. Pokud něco není celé a kompletní, tak to nemůže být plně funkční.
  • Funkčnost je nedílnou součástí vysoké produktivity. Pokud něco není plně funkční, celé a kompletní, tak nelze dosahovat vysoké produktivity.

Aniž bychom potřebovali definici produktivity, tak po tomto workshopu dojde k jejímu nárůstu. Je to jako když dojde k defektu pneumatiky na vašem osobním automobilu. Přestože máte defekt pneumatiky, tak vaše auto může jet, ale nebudete dosahovat vysoké nebo nejvyšší možné konstrukční rychlosti. Hned jak provedete opravu tohoto defektu, tak dojde k nárůstu rychlosti (produktivity), aniž byste ji předem museli definovat. Pokud jedno kolo automobilu není plně funkční, není možné dosahovat vysokých rychlostí. Aniž byste definovali, že chcete zvýšit produktivitu, tak stačí zajistit funkčnost pneumatiky (celého systému) a vy dokážete dosahovat vysokých rychlostí.

Chcete i u vás ve firmě dosahovat vysokých rychlostí, aniž byste museli lidem definovat nárůst produktivity?


Literatura: [1] Jensen, Michael C., Integrity: Without it Nothing Works (April 6, 2014). Rotman Magazine: The Magazine of the Rotman School of Management, pp. 16-20, Fall 2009; Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 10-042; Barbados Group Working Paper No. 09-04; Simon School Working Paper No. FR 10-01.

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále