+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Může být vaše dítě lídr?

Osobnost (identita) vašich dětí je z poloviny vytvořená hned po porodu. Díky emocionálním informacím odvozeným z prožitků matky. Prostřednictvím placenty prochází k plodu chemikálie produkované vašimi hormonálními centry, která jsou zodpovědná za to, jak se cítíte. To, jak se cítíte, ovlivňuje, jak myslíte a jaké prožíváte emoce. Tyto chemikálie ovlivňují fyziologii a vývoj plodu.

K největšímu vlivu na programování podvědomí (nevědomí) vašeho dítěte dochází mezi narozením a šesti lety věku. V tomto věku je mysl vašich dětí vytížená pozorováním a vstřebáváním způsobů chování svých rodičů, sourozenců, příbuzných, učitelů ve školkách a kamarádů. Děti se učí, co je přijatelné a nepřijatelné sociální chování. Vjemy, které si vaše děti osvojí do šesti let, se stávají základními podvědomými programy utvářející charakter jejich života.

Elektroencefalogramy (EEG) mozku

Každý stav našeho vědomí se v mozku projevuje jinou elektrickou aktivitou. Lidský mozek funguje minimálně na pěti odlišných frekvencích vědomí.

 • Delta (0,5-4 Hz) spánek/bezvědomí
 • Theta (4-8 Hz) představivost/snění
 • Alfa (8-12 Hz) klidné vědomí
 • Beta (12-35 Hz) soustředěné vědomí
 • Gama (nad 35 Hz) vrcholný výkon – flow

Do 6 let věku vaše děti nedosahují stavu Alfa (klidné vědomí), proto je zřejmé, že jsou ve stavu představivosti, snění a bezvědomí. Jejich mozky pracují pod rovinou vědomí. Tomuto stavu mozku se říká hypnotický stav. Jinými slovy, prvních šest let života trávíme v hypnotickém transu.

V hypnotickém transu jsou veškeré vjemy z okolního světa ukládány přímo do podvědomí. Neexistuje žádné kritické myšlení, které by dětem řeklo, že se jedná o srandu, škádlení nebo obavu. Děti nemají v tomto věku možnost se vědomě rozhodnout, zda tyto vjemy přijmou nebo nepřijmou. Naučíte-li v tomto věku své dítě základy leadershipu, budou je tyto informace ovlivňovat po zbytek života 95% jeho chování. Každý z nás má neskutečný vliv na způsob bytí našich dětí. Na to, co se s nimi děje vnitřně. Na jejich emoce, myšlenky, myšlenkové procesy, pocity, vzpomínky a vnitřní tělesné pocity.

Dalo by se říct: „Dejte své dítě mladší 7 let do The Children Leadership Club a mi vám vrátíme lídra.“ Nebo „Začněte vy, chodit do The Leadership Club a efektivně uplatňujte leadership při výchově svých dětí jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.“

Vy jste lídr celého života svých dětí

Jako děti si ukládáme všechny vjemy a názory na život do podvědomí mnohem dříve, než získáme schopnost kritického myšlení. Vše, co si v dětství uložíme do našeho podvědomí bez možnosti tyto informace filtrovat přes kritické myšlení, se stanou pravdou. Jako příklad můžeme uvést situace, které vidíme všude kolem nás:

 • Ukaž, já to raději udělám, ty bys to nezvládla.
 • Ty jsi hloupý, že nechceš maso.
 • Chovej se normálně, je tu návštěva.
 • Nikdo tě nebude mít rád, když se takhle budeš chovat.
 • Jsi zlobivý kluk, odejdi do pokoje a vrať se, až tě to přejde.
 • Kdybys mě měl rád, tak takhle nezlobíš.
 • Zmiz mi z očí, dne jsi pěkně zlobivý.
 • Nekdákej tady, kdo má to tvé kvílení pořád poslouchat, tomu říkáš zpívání?
 • Nechoď k té vodě, utopíš se.
 • Ty jsi nemehlo! Co jsem ti říkal? Uhni, já to uklidím. 

Kdy začít předávat učení leadershipu svým dětem?

Společně se svou ženou máme 3 děti. V době, kdy píši tento článek jim je 12 dnů, 5 a 7 let. Naše mladší dcera Katie (5 let) už ve svém věku dokáže rozlišovat, co znamená dát slovo a být v integritě. Umí být přirozeně autentická a být příčinou toho, co se stane. Naše děti vidí naše bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako své sebevyjádření každý den od rána do večera. Předáváme jim základy leadershipu tak, že se jim stávají jejich vlastním sebevyjádřením.

Ideální věk pro vstup do The Children leadership Club je 9 let.

Dobrá zpráva je ta, že každý z nás může pomocí vědomé mysli, i když to jsou jen 4% naší kapacity mozku, transformovat svůj současný stav bytí. Kdy tedy začnete u svých dětí?

 • Každý den svým dětem odpusťte, neboť nevědí, co činí. Jsou jen obětí jejich naprogramovaného podvědomí. Jsou jen obrazem jejich prostředí, ve kterém vyrůstají.
 • Každý večer jim připomeňte, jak jsou pro vás důležité a jak je milujete.
 • Každý večer je oceňte za to, co se jim povedlo.
 • Každý večer jim řekněte, kdo pro vás jsou.
 • Vytvořte si spolu budoucnost následujícího dne.