+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Myšlení lídra je mapou budoucnosti

Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření si vyžaduje přijmout, že vy nejste, kdo si myslíte, že jste, nebo víte, že jste. To, kdo si myslíte, že jste, nebo víte, že jste, je jen váš způsob bytí. Váš způsoby bytí je vše, co se s vámi děje vnitřně. Jsou to vaše myšlenky, emoce a vnitřní tělesné pocity.

Tyto tři elementy vašeho způsobu bytí jsou mezi sebou navzájem propojené a navzájem se ovlivňují. To, jak myslíte ovlivňuje vaše vnitřní tělesné pocity a následně vaše vnitřní tělesné pocity ovlivňují to, jak myslíte. Podobné kombinace najdete i mezi emocemi a myšlenkami, tělesnými pocity a emocemi.

Váš způsob bytí ovlivňuje vaše jednání, to má vliv na vaše výsledky – vaši produktivitu (lásku, vztahy, výsledky, kariéru, manželství atd.)

Lídr získává velkou moc a sílu, když jeho způsob bytí a jednání je v souladu s jeho slovy, když jeho mysl a tělo spolupracují, když jednání a chování odpovídá myšlení lídra.

Lídr se drží svých vizí, snů a cílů, které jsou větší než on sám nezávisle na současném prostředí, ve kterém efektivně uplatňuje leadership jako své sebevyjádření. Být zdrojem a součástí něčeho většího, než jste, je jeden ze základů našeho programu Flowave Ontological leadership.

Jak přepsat budoucnost, která se stane realitou

Každý z vás má ten dar, že dokáže své myšlenky udělat tak reálnými, že se vám stanou realitou. Na druhou stranu vaše myšlenky dokáží vytvořit taková kognitivní zkreslení, že se stanou iluzí reality a vy žijete jakoby ve snu, který vám dává jen jeden způsob bytí a jednání. Jinými slovy žijete život do pravděpodobné / téměř jisté budoucnost v začarovaném kruhu stereotypu.

Na úrovni neurovědy jsou vaše myšlenky a emoce tvořeny pomocí neuronových sítí. Pokud stále dokola využíváte staré cesty neuronových spojů, tak máte jen jeden způsob bytí a jednání. Abyste mohli dosahovat nepředstavitelné produktivity, být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, tak je nutné přijmout, že váš mozek můžete transformovat jen změnou myšlení. K tomu potřebujete objevit co nevíte, že nevíte. Co nevíte, že nevíte, nemůžete objevit sami, protože je to váš slepý úhel pohledu.

  • Lídr se cílevědomě soustředí v každém okamžiku svého bytí na záměr, který má být naplněn.
  • Lídr se soustředí na právě vytvořenou budoucnost, ze které jedná v přítomnosti.

Tento stav myšlení je jednou z možností, jak dosahovat nepředstavitelné produktivity, jelikož váš mozek nerozpozná rozdíl mezi vytvořenou realitou a skutečným světem. Přemýšlíte-li takto každý den a jste v neustálé konverzaci ohledně vašeho záměru (vize budoucnosti), tak se vaše myšlenky stanou prožitkem bez skutečného prožití.

Nepředstavitelná produktivita = produktivita, kterou si zatím neumíte představit. Nejedná se o představitelné výsledky, jako například vyšší mzda, lepší auto, více zákazníků.

Myšlení lídra není to pozitivní psychologie

Abyste mohli být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, potřebujete se zbavit svého starého já. Toho v našem programu dosahujeme vytvořením kontextového frameworku lídra a leadershipu, kdy k neurologickým změnám v mozku dochází i v nepřítomnosti interakcí v prostředí (ve firmě, doma, organizaci, společenství). Doslova se dá říct, že váš mozek předběhne situaci.

Vaše myšlení se dokáže změnit dříve, než zažije samotnou zkušenost, což umožňuje jednat v korelaci se záměrem, který se ještě nestal součástí reality.

Po absolvování našeho programu už nebudete žít do pravděpodobné / téměř jisté budoucnosti na základě vzpomínek z minulosti, ale vaše myšlení se stane mapou budoucnosti.

myšlení lídra

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále