Návyky založené na změně identity

Co vás dostalo sem, vás nedostane tam. Vaše identita nesmí definovat váš cíl, protože pak byste šli po cestě, kterou můžete mít maximálně jen lepší nebo jinou, ale nikoliv nově vytvořenou z vytvořené budoucnosti. Byla by to budoucnost odvozená z minulosti, kterou nazývám budoucností defaultní. Vaše identita by měla být tvarována a zabarvována vytvořenou budoucností – cílem, který naplní zájem všech zúčastněných stran.

Přečtěte si knihu: Jak si stanovit podnikatelské cíle.

Změna vaší identity

Vaše identita je to, čemu věříte. Pokud chcete dosáhnout skutečné změny návyků, tak budete muset udělat behaviorální změnu způsobu vašeho jednání. Behaviorální změna návyků může nastat jedině tak, že se podíváte na to, kde se bere vaše jednání a chování. Jinými slovy, co se skrývá za systémem a procesy, jež jsou zdrojem vašich výsledků.

Většina lidí začíná svou proměnu návyků tak, že si stanoví, čeho chtějí dosáhnout. Jinými slovy, vytvoří si nové návyky na základě výsledků, které chtějí mít.

Ontologický koučink a ontologický leadership jsou metody, které odhalují způsob, jak změnit návyky pomocí proměny toho, co se s námi děje vnitřně. Jinými slovy, ontologický koučink a ontologický leadership vede lidi ke změně jejich identity. Soustředí se na to, kým se musí lidé stát, aby mohli mít výsledky, na kterých jim záleží a které jsou pro ně skutečně důležité.

Vaše stará identita sabotuje vaše výsledky

Chcete zhubnout? Chcete napsat knihu? Chcete jako CEO vést firmu, která je zdrojem a součástí integrity, zodpovědnosti, vlastnictví a autenticity?

Když si lidé dají podobná předsevzetí, tak nepomyslí na změnu svého způsobu bytí (identity). Říkají: „Chci být dobrý lídr (výsledek), a pokud budu efektivně uplatňovat leadership, pak to dokážu (proces). Stanovují si cíl a směřují k němu na základě svých starých přesvědčení a hodnot. Nedívají se na sebe tak, jako by přicházeli z vytvořené budoucnosti, kde jsou úplně někým jiným. Tím pádem si nemohou uvědomit, že jejich stará identita sabotuje jejich výsledky.

Když budete v přítomnosti jednat z vytvořené budoucnosti, tak vám vaše vytvořená budoucnost bude tvarovat a zabarvovat vaší současnou identitu. Váš cíl se stane filtrem na vše, co budete dělat.

Návyky musí být v souladu s životními hodnotami

Změna způsobu jednání a chování, která není v souladu s tím, kdo skutečně, většinou není trvalá. Dokud vaše slovy nebudou v souladu s vašimi činy a vaše návyky nebudou v souladu s vašimi životními hodnotami, tak můžete zapomenout na to, že změníte své návyky.

Nové návyky začnou fungovat jen tehdy, když se stanou součástí toho, za koho se považujete.

Pokud se považujete za ošklivou zrůdu, která by se měla stydět za své tělo, tak pravděpodobně nikdy nezhubnete. Pokud se považujete za někoho, není dostatečný, tak pravděpodobně nikdy nebudete mít dost.

Položte si otázku: „Kdo chci v daném okamžiku skutečně být?“

Jen si dejte pozor, co si přejete. Čím hrdější budete na určitý prvek své identity, tím pravděpodobněji si vybudujete relevantní návyk.

Chovat se podle toho, na čem vám záleží a co je pro vás skutečně důležité je snadné. Pokud váš způsob chování odpovídá vašemu způsobu bytí, nemusíte usilovat o behaviorální změnu. Jinými slovy, pokud způsob bytí je ve shodě s tím, jak jednáte, tak jednáte v souladu s vizí člověka, za něhož se považujete.

Pokud se vám nedaří změnit návyky, tak pravděpodobně kolidují s vaší starou identitou.

Chcete změnit to, kdo skutečně jste? Změňte to, co děláte.

  • Kdykoliv si přečtete článek o leadershipu, jste lídr.
  • Kdykoliv píšete článek, jste spisovatel.
  • Kdykoliv podpoříte lidi ve svém týmu, jste lídr.

Co vše můžete dělat, abyste byli skutečně skvělými lídry?

Nejdříve si vyberte typ člověka, kterým chcete být a jaké hodnoty budete ctít. Pak si dokazujte prostřednictvím malých vítězství, že jste na správné cestě. Každý den si svá vítězství zapište do flowave journálu. Tato malá každodenní vítězství se vám stanou mantinely, které vás udrží na cestě. Můžete si položit otázku: „Udržují a vedou mě tato vítězství na cestě stát se skutečně dobrým lídrem?“

Utváření nových návyku by se mělo řídit tím, kým se chcete stát, než jakých výsledků chcete dosáhnout.

Můžete začít hned teď. Přihlaste se do naší Leadership email academy (doplnit odkaz) staňte se členem čtenářského deníku lídra nebo si přečtěte některou z našich knih (doplnit odkaz). Začněte studovat naše online kurzy (doplnit odkaz).

Avšak, pokud chcete posunout vaše bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu na mistrovskou úroveň, tak se můžete vydat na cestu záměrného tréninku s některým s našich profesionálně vytrénovaných koučů a lídrů.

Není jiné cesty, jak být skutečně dobrý a úspěšný lídr, který vědomě umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, než skrze záměrný trénink a hluboké porozumění oboru.