+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Můj šéf má častý pocit vzteku a zlosti

Není to tak dávno, kdy nás oslovil jeden úspěšný výkonný ředitel firmy (CEO) s žádostí o pomoc: „Mám častý pocit vzteku a zlosti doma na děti. Několik projektů se nám nepodařilo, od rána do večera jsem v práci a musím řešit spoustu složitých a strategických situací. V práci zachovávám klidnou hlavu, ale doma často na děti zlostně a vztekle vybouchnu.“

Empatie je extrémním opakem pocitu vzteku a zlosti

Dříve, než se podíváme na to, co je empatie a jak mohla panu řediteli pomoci, tak si řekněme, co empatie není. Empatie není:

  • schopnost cítit to stejné, co cítí ostatní (tomu se říká soucit),
  • jemné a chápající jednání (tomu se říká podpora)
  • sympatie a výslech,
  • utěšování a vysvětlování,
  • dávání rad a poučování.

Empatii pro naše účely tohoto článku chápeme slovy Davida D. Burnse jako schopnost výstižně porozumět přesným myšlenkám a motivaci ostatních lidí. Nebo podle slov Marshalla B. Rosenberga být přítomný a naslouchající celou svou bytostí se zaměřením na přivedení pozornosti k tomu, co ostatní cítí a potřebují, ať už říkají nebo dělají cokoliv.

V každé situaci, kdy zažíváte pocit vzteku a zlosti se postupem času naučíte využívat různé techniky, jak svou zlost a vztek transformovat (potlačování, nebo bojování se zlostí není funkční). Užitečnou technikou je být mistrem empatického jazyka. Můžete používat i verbální asertivitu, ale nutně budete potřebovat transformovat (změnit) vaše očekávání (váš zúžený pohled na svět). Transformovat to, jak se vám dané situace, ve kterých zažíváte pocit vzteku a zlosti jeví.

Jak se vám daná situace jeví, má vliv na vaše budoucí reakce – empatie, vztek, zlost. Jaký budete používat jazyk sami se sebou a s ostatními bude mít vliv na to, jak se vám daná situace bude jevit. To znamená, že nedokážete-li aktivně a autenticky naslouchat, být přítomní v přítomném okamžiku sobě a ostatním, tak nemůžete nechat své „mindsight“ (vnitřní nazírání), aby vám poskytovalo svobodu bytí a svobodu jednání. Jinými slovy, nemůžete být lídrem a efektivně uplatňovat leadership.  

V našich programech a koučincích, ve kterých využíváme metody kognitivní terapie pro sebe objevíte, jak transformovat (překonat) vztek dříve, aniž byste ho museli zažít. Začnete být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Za váš pocit vzteku a zlosti může vaše iluze reality (kognitivní zkreslení)

V případě našeho klienta to nebyly děti, které ho rozčilovaly. Jeho emocionální reakce určovaly význam, který jednotlivým situacím s dětmi připisoval. Skutečnost, že si za vztek mohl jen on sám mu poskytovala obrovskou výhodu. Jen on sám má moc tento stav transformovat.

Je nemožné cítit zároveň vztek a radost. Pocity zlosti do jisté míry snižují (schovávají), co předstíráme. Například, když máme pocit vzteku a zlosti na někoho, kdo nám říká, co máme dělat, tak předstíráme, že jsme chytřejší, ale ve skutečnosti máme očekávání, nebo pocity a potřeby, které nejsou naplněné. S těmito pocity a potřebami nemá nic společného ten, kdo nám říká, co máme dělat – říká jen, co máme dělat – význam těm slovům dáváme my přes náš kontext s danou situací.

Jednáme na základě našich zkušeností a vzpomínek z minulosti. Jednáme tak, abychom si zachovali naše přesvědčení, že náš zúžený pohled na realitu je pravdivý. Jinými slovy, naše ego ovlivňuje náš způsob bytí a jednání.

Pociťovaný koncept pravdy a nespravedlnosti, který nás často vede k pocitům vzteku a zlosti, je jen iluzí reality, která existuje jen v naší mysli.

Transformujte (změňte) svá nerealistická očekávání

Vše, co vás ve skutečnosti zklame, rozzlobí nebo rozčílí je součástí reality. Váš vztek a zlost vždy vychází z nerealistického očekávání. Je to váš zúžený pohled na realitu. Pohled přes dalekohled, kdy vidíte jen to, co dalekohledem vidět lze. Tento zúžený pohled na realitu považujete za realitu, ve které nic jiného neexistuje. Vaše kognitivní zkreslení vytváří kontext, jakousi kognitivní čočku dalekohledu, která vám zkresluje váš zúžený pohled na realitu a ovlivňuje způsob vašeho jednání a chování.

Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření, neznamená dívat se na svět přes zúžený pohled na realitu, pohled přes dalekohled, kdy obraz, který vidíte považujete za jedinou realitu, která existuje. Lídr se zajímá i o to, co dalekohledem není vidět.

Naše ego si vytváří svůj stav bytí, který se dá nazvat „ego-bytí“. Tak jako naší přirozeností je ontologické bytí, tak pro naši mysl je její přirozeností „ego-bytí“. Stav, kdy jsme nastaveni na přežití – bojíme se o své bytí. Naše mysl se bojí o své „ego-bytí“, proto dělá vše, aby ego přežilo.

Rozhodněte se zbavit vaší podrážděnosti, vzteku a zlosti. Transformujte svůj nerealistický zúžený pohled na svět přes kontext – kognitivní čočku, která vám zkresluje svět. Získáte sílu (moc) dosahovat vysoké produktivity, radosti, sebevědomí a lásky.  Stanete se lídrem sám sebe, který efektivně uplatňuje leadership jako své přirozené sebevyjádření.

pocit vzteku a zlosti

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále