Polarity management

Polarity management (řízení polarit) se využívá jako doplněk při řešení problémů. Smyslem Polarity managementu je řízení vztahu mezi dvěma protiklady, které jeden bez druhého nemohou fungovat. Polarita obou prvků systému a jejich vzájemný vztah je předpokladem existence každého z nich.

Přečtěte si článek: Polarita osobního a pracovního života