Poselství

Co je poselství?

Poselství vnímám jako zprávu, kterou nese posel, jenž naplňuje nějaké poslání, aby naplnil zájem všech zúčastněných stran.

Když lidé vzpomínají na inspirativního lídra, který byl součástí a zdrojem něčeho většího, než byl on sám, tak často říkají, že byl zdrojem obohacujícího poselství.

poselství
Co je poselství?