+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Každý z nás si určitě už alespoň jednou přál, že chce být šťastný, veselý, spokojený, nebo zdravý. Z pohledu psychologie se již jedná o pozitivní myšlení, ale z pohledu kvantové fyziky a neurovědy nemůže pouhým myšlením dojít k vědomému ovlivnění nevědomých negativních pocitů. Dokud nepřesvědčíme i naše naprogramované tělo, že se máme cítit jinak, tak vědomá, intelektuální mysl, kterou tvoří jen 5% naší kapacity mozku, nedokáže vnitřně navodit pocit štěstí, radosti, spokojenosti nebo zdraví.

Většina z nás od svých 35 let myslí podle toho, jak se cítí. Naše pocity ovlivňují naše myšlení a tím pádem naše vědomí je ve stavu bezvědomí. Naše tělo řídí naše jednání v závislosti na našich pocitech a emocích. Jsme jen stroje ovládány desítky let programovaným tělem.

Abychom mohli být lídři a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, tak je potřeba v každém okamžiku našeho bytí mít pocity podle toho, jak myslíme. Jinými slovy mít pocity podle toho, jaké máme myšlenky, protože následně naše tělo začne ovlivňovat pomocí pocitů naše myšlenky – to je náš typický způsob bytí. V praxi to znamená, že být lídrem a efektivně uplatňovat leadership si vyžaduje zbavit se zvyku být sám sebou.

My si myslíme, že jsme náš typický způsob bytí

Náš způsob bytí je vše, co se s námi děje vnitřně. Jsou to naše myšlenky, pocity, emoce. Náš způsob bytí je to, kdo jsme (naše osobnost). Kdo jsme je způsob, jakým myslíme a následně cítíme – cítíme a následně myslíme. Jinými slovy naše mysl má vliv na naše pocity a naše pocity mají vliv na naši mysl.

Pokud je náš defaultní kontext našeho typického způsobu bytí – jsem nedostatečný, jsem nevýjimečná, jsem neschopný, jsem hloupý, jsem nevítaný, to je náš automatický nevědomý způsob bytí. Naše tělo je nastaveno tak, abychom se cítili jako nedostateční, nevýjimeční, neschopní, hloupí, nevítaní atd.

Po většinu času nemusíte ani myslet a vaše tělo podvědomě jedná přes váš defaultní kontext.

Pozitivní myšlení samo o sobě nestačí

Pokud se většinu času svého života považujeme za náš defaultní kontext (jsem nedostatečný, jsem nevítaný, jsem hloupý…) tak jakýkoliv pokus pomocí 5% kapacity mozku o změnu cítění je nefunkční. Dá se říct, že žijeme do pravděpodobné / téměř jisté budoucnosti. Snažíme se myslet pozitivně, abychom potlačili naše pocity.

Není možné jen vědomě myslet, musí dojít ke korelaci mezi myšlením a pocity v těle. Pokud je vědomá mysl (5% kapacity mozku) a tělo (95% kapacity mozku) v opozici, tak nemůže dojít k transformaci našeho typického způsobu bytí a naší pravděpodobné / téměř jisté budoucnosti.

Jak dokázat transformovat typický způsob bytí?

Tento proces trvá přibližně rok a více v závislosti na intenzitě transformačního programu. V našich FLOWAVE programech nabízíme účastníkům možnost zažít, co znamená být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své sebevyjádření, ve kterém nežijí svůj typický způsob bytí do pravděpodobné / téměř jisté budoucnosti, ale objevují pro sebe, jak žít přes vytvořený kontext do vytvořené budoucnosti. Cítí tak, jak myslí, aby mysleli, jak cítí.

Jinými slovy pomáháme lídrům, aby transformovali svůj typický způsob bytí za účelem bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu jako svého sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.  Pomáháme jim dosahovat nepředstavitelné produktivity. Produktivity, kterou si v tuto chvíli není možné představit. Stávají se mistry svého života a žijí život, který milují.

pozitivní myšlení