+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Co rodiče omezuje při výchově dětí

V říjnu 2017 jsme absolvovali workshop pod vedením Naomi Aldort, která během 3 dnů učila přes 50 rodičů, jak být rodičem (lídrem) svých dětí a efektivně uplatňovat rodičovství (leadership) jako své přirozené sebevyjádření. Workshop byl pro pokročilé, proto se Naomi Aldort nezabývala sdělováním základních informací, ale pracovala s rodiči, aby si odstranili svá lidská funkční a vnímaná omezení, která jim brání mít svobodu bytí a svobodu jednání při výchově dětí.

  • Lidská (ontologická) vnímaná omezení: Zdrojem našich ontologických (lidských) vnímaných omezení je naše síť neprozkoumaných myšlenek, přesvědčení, předsudků, sociálních a kulturních zvyklostí a zažitých názorů na svět, na ostatní a na nás samotné. Tato ontologická vnímaná omezení limitují a tvarují naše vnímání toho, co se ve skutečnosti děje v situacích, se kterými se ve svém životě potkáváme. Nedokážeme-li zmírnit působení těchto vnímaných omezení v jakékoliv situaci při výchově dětí, budeme v těchto situacích jednat na základě našeho zkresleného vnímání těchto situací. Jinými slovy, to, jak se nám dané situace budou jevit, tak budeme jednat přes naše lidská vnímaná omezení. 
  • Lidská (ontologická) funkční omezení: v běžném jazyce by se dala funkční omezení nazvat jako naše automatické reakce. Jako když vám někdo klepne kladívkem pod koleno (čéškový reflex), kdy lékař sleduje vaše reflexi a reakční dobu. Kdy za přítomnosti nějakého podnětu (spouštěče – trigger) dochází k nevyhnutelné reakci automaticky nastaveného způsobu bytí a jednání. Neurovědci lidská funkční omezení nazývají jako Amygdala hijacks. Pokud se vaše automatická reakce (ustrnutí, útok, útěk) spustí při nějaké situaci s dětmi, lidské (ontologické) funkční omezení zafixuje jen jeden způsob vašeho bytí a jednání. Jinými slovy tato funkční omezení limitují a tvarují vaše příležitosti stanovené pro bytí a jednání. V důsledku toho nemůžeme dělat vhodné akce, přestože nám všem jsou přirozeně k dispozici.

Získat přístup k bytí rodičem a efektivnímu uplatňování rodičovství vyžaduje, abychom zmírnili sevření těchto oslabujících lidských (ontologických) omezení, která se dostávají do cesty našemu přirozenému sebevyjádření. Nebo jinak řečeno, musíme odstranit, co je v cestě v našem bytí rodičem a efektivním uplatňování rodičovství při výchově dětí.

Rodiče jako lídři

Rodič lídr není někdo, kdo jedná z pozice moci, vedoucího postavení, vlastníka nebo autority. Každý z nás může být rodič lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření i bez titulu nebo nějakého společenského postavení. Krásně o tom mluví kniha Robina S. Sharma, Vůdce, který nepotřeboval žádný titul. V této knize si můžete přečíst, proč tvrdíme, že lídrem by měl být každý, kdo chce mít spokojený a šťastný život. Život, ve kterém vychováváme mysl dětí a rosteme s nimi.

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále