+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Tag

Transformace
Klíčovou dovednost, kterou je nutné pro sebe objevit na mistrovské úrovni při bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako svého sebevyjádření je soustředěná pozornost, která nám umožňuje vidět naše ontologická omezení – naše omezující fungování mysli. Transformace ontologických omezení Transformace našich emocí, myšlenek, pocitů a nálad je možné pomocí kognitivní terapie, ve které pomocí slov pojmenujete,...
Read More
Když proběhne skutečná transformace vašeho bytí lídra, tak jste spolehlivý bez jakýchkoliv otázek a chováte se v synergii s tím, co bylo komunikováno. Žijete plně s vědomím, že bez integrity nic nefunguje. To znamená, že se integrita stala vaším plným sebevyjádřením a všichni se mohou spolehnout na to, že vaše jednání a způsob bytí je v integritě. Pak teprve...
Read More