Štítek: Záměrný trénink

Jak být skutečně dobrým lídrem

U nás ve FLOWAVE s.r.o. pořád každý slyší větu: „Být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření.“ V tomto článku se podíváme význam této věty a co pro nás ve Flowave znamená záměrný trénink leadershipu, který přináší flowave efekt. Sebevyjádření, automatičnost, autopilot nebo návyk jsou slova, která popisují jedinečnou funkci našeho těla a mozku. Mozek je zdrojem...