Transformace

Transformace vždy začíná přerušením navyklého cyklu interpretace a rozlišení toho, co se stalo, od vašich interpretací toho, co se stalo.