Transparentní lídr

Pokud chcete být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, budete muset být autentický lídr. Jinak řečeno, lídr musí být autentický o své neautentičnostitransparentní.

Váš úspěch při vedení lidí a bytí lídrem začíná tím, že budete zcela transparentní – budete říkat pravdu. Říkat pravdu si vyžaduje odvahu a odvaha bez zranitelnosti neexistuje. Být transparentní není příjemné. Abyste mohli závazně prohlásit, že dosáhnete určitých výsledků, musíte říct pravdu o svých touhách, což si vyžaduje radikální upřímnost, odvahu a zranitelnost.

Není možné skrývat to, co se s námi děje vnitřně (způsob bytí). Pokud si nejste vědomí toho, jak sami sebe podáváte vnějšímu světu, tak žijete v iluzi, že vás lidé vidí jinak, než je způsob, za koho se považujete. Pokud se na nevědomé úrovni považujete za neschopného nebo nedůvěryhodného, tak vaše jednání/chování bude ovlivněno tímto kontextem, což v realitě znamená, že budete neautentičtí. Vaše slova budou skrývat obavu, aby nikdo neodhalil, že nevěříte svým schopnostem nebo kompetentnosti. Paradoxně každý hned uvidí, že jste neautentičtí.

Poslechněte si audio nahrávku: Jediná věc, která má vliv na úspěch – závazek

Malcolm Gladwell v knize Proč si nerozumíme osobní transparentnost popisuje na str. 127 slovy: Transparentností míníme představu, že lidské chování a vystupování — způsob, jak sami sebe podáváme vnějšímu světu — slouží jako autentické, spolehlivé okno do našich citů uvnitř. Je to klíčový nástroj, s jehož pomocí se snažíme porozumět cizím lidem. Když někoho neznáme a nemůžeme s ním komunikovat nebo nemáme čas, abychom jej náležitě pochopili, věříme, že mu porozumíme skrze jeho chování a vystupování.

Dobrý lídr je transparentní, aby nikdo nemusel přemýšlet nebo mít pochyby o tom, co se s ním děje uvnitř. Je natolik transparentní, že se ho ostatní lidé nemusí snažit pochopit skrze jeho způsob chování/jednání.