+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Závislost lídra na pozitivním hodnocení

Spousta z vás žije v přesvědčení, že je hrozné, když s vámi někdo nesouhlasí. Toto přesvědčení vám dokáže změnit náladu kdykoliv máte obavu, zda s vámi bude někdo souhlasit, nebo když slyšíme „ne“. Jen vaše myšlenky a přesvědčení mohou zlepšit vaši náladu.

Lídr každý den zlepšuje svou náladu a náladu svého týmu

Uvědomíte-li si, že pochvala nikomu náladu zlepšit nemůže, tak budete jako lídr sledovat u členů týmu jejich závislosti na pochvale. Má-li některý člen z týmu závislost na pochvale, tak opodstatněné pochvaly vnímá přes své přesvědčení, že si je zasloužil. Má-li jiný člen týmu problém s pocitem vlastní hodnoty a považuje se za nedostatečného, tak vaši pochvalu nemusí ani slyšet (více v článku: Lídr zná pocit vlastní hodnoty).

Zdá se vám to teď nelogické a nesouhlasíte? Rozumíme vám. Každého z nás pochvala potěší a udělá mu dobře. Stejně tak i nesouhlas a odmítnutí jsou nepříjemné. Je důležité opodstatněně chválit. Mluvíme tu teď o závislosti na pochvale. Závislost na pochvale je nebezpečná a snižuje produktivitu týmu a vaší organizace, proto je důležité umět vypozorovat, který z členů týmu je závislý na pochvale a který z členů týmu pochvalu neslyší. Netvrdíme, že nemáte opodstatněně chválit, ale doporučujeme, abyste sledovali, který člověk je přesvědčený, že si pochvalu zasloužil, nebo naopak je přesvědčený, že pochvalu vůbec nepotřebuje, protože se považuje za nedostatečného.

Jak se každý z vás bude cítit může ovlivnit jen vaše přesvědčení o pocitu vlastní hodnoty. Kdykoliv slyšíte něčí nesouhlas, pomluvy, urážky, ale i dobré věci a pochvaly, tak jen vaše myšlenky – přesvědčení o tom co slyšíte – ovlivní vaše emoce. Říkáme tomu ontologické vnímané omezení.

V našich kurzech a při koučincích pracujeme s majiteli, řediteli, lídry, nebo s celými týmy managementu firem na transformaci jejich bytí lídrem a leadershipu na cestě k získání svobody bytí a svobody jednání. To znamená, že slyší-li lídr negativní nebo pozitivní informaci, zanechává ho to v daném okamžiku s posilňujícím kontextem lídra a leadershipu, který v přítomnosti jedná z vytvořené budoucnosti přes posilňující vytvořený kontext k dané situaci.

Má-li lídr špatný pocit z nesouhlasu – má problém

Nesouhlas a pochvala druhé osoby nebo celého vašeho týmu s vašim nápadem nebo rozhodnutím jsou jen směrovány ke konkrétním bodům toho, co jste řekli nebo udělali. Nemají nic společného s vašim pocitem vlastní hodnoty. Lídři, kteří jsou přesvědčeni, že míra uznání se rovná míře jejich hodnoty si pak v takových situacích, kdy neznají (nemají) pocit vlastní hodnoty, svůj leadership prosazují pomocí moci (více v článku: Toužící lídr po moci je dítě, které nedospělo).

Přesvědčený lídr o tom, že uznání nebo odmítnutí jeho návrhu je měřítkem jeho ceny – má problém.

Dovolte si dospět

Jako malé děti jste byli přesvědčeni, že vše, co rodiče říkali, je pravda. Pokud vám rodiče často říkali „ty jsi nemehlo, ukaž, já to udělám,“ nebo „ty jsi můj šikovný chlapeček, podívejte se všichni, co dokázal“ tak jste bezvýhradně věřili, že jste nemehlo nebo šikovný. Nemohli jste poznat, že se jedná o nadměrnou generalizaci nebo dělání legrace. Nemohli jste ani rozeznat emoční náboj slov vašich rodičů, kteří mohli být jen unavení nebo měli špatnou náladu z práce. Nedokázali jste rozeznat, zda to, co vám říkají je jejich nebo váš problém.

David D. Burns, klinický odborný asistent, profesor psychiatrie a behaviorálních věd, Stanfordské univerzity Lékařské fakulty říká: „Jako dospělí máte zodpovědnost realisticky se nad problémem zamyslet a podniknout konkrétní kroky k tomu, abyste z toho typu zranitelnosti vyrostli.“

Jen vy jste lídrem svého života, který vám může zajistit neustálé štěstí. Vaše přesvědčení o uznání pocitu vlastní hodnoty druhými lidmi vás jen blokuje být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každého situace bez ohledu na okolnosti.

Můžeme vám pomoci nalézt iracionalitu vašich reakcí na pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu, abyste dokázali dosahovat produktivity, kterou si zatím nedokážete představit.

Závojem neviditelnosti bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu

Jedním závojem, který před námi skrývá realitu, je iracionální pozitivní / negativní hodnocení dané situace. Jako příklad můžu uvést zkušenost jednoho našeho klienta.

Po skončení schůzku s významným klientem byl jeho pocit vlastní hodnoty spojen s přesvědčením, že schůzka byla úspěšná, protože se cítí užitečný.  Na otázku, jak dopadlo jednání odpověděl: „Jsem užitečný. Je to pocit, který někdy přijde po dílčím úspěchu. Každopádně vzniká na základě všeho, co v životě dělám a co dělají lidé v mé firmě.“

Komentář: Všimněte si, že jeho pocit je spojen s tím, co dělá on a co dělají druzí. Váš způsob bytí ovlivňuje vaše jednání. Není možné, aby vaše jednání a jednání druhých ovlivňovalo váš způsob bytí (vaše emoce, pocity, myšlení, vnitřní tělesné pocity). Pocit, že vaše jednání nebo jednání ostatních ovlivňuje vaše emoce, je jen vaše přesvědčení o vašem jednání nebo o jednání ostatních.  Vaše přesvědčení o dané situaci ovlivňuje vaše pocity, nikoliv vaše jednání v dané situaci. Jinými slovy: jak se vám daná situace jeví, ovlivňuje, jaké budete mít pocity. Vaše pocity nemají nic společné s tím, jak jste jednali, ale s tím, jak se vám daná situace jeví.  

Bylo jedno jak racionálně dopadlo jednání, on ho považoval za úspěšné, protože jeho vlastní hodnota byla spojena s pocitem užitečnosti pro firmu a své zaměstnance. Jeho hodnota byla spojena s přesvědčením o tom, jak setkání dopadlo na základě hodnocení jednání jeho a ostatních. Jeho pocit vlastní hodnoty je spojen s tím, jak úspěšnou má firmu a zda je pro ni a zaměstnance užitečný.

Defaultní kontext „jsem užitečný“ může být nebezpečný pro jeho rodinu, ale i pro budoucnost jeho firmy. Pokud se doma nebo ve firmě bude cítit neužitečný, tak se tomuto prostředí začne vyhýbat nebo v něm bude vzteklý, mrzutý a podrážděný. O dětech pak může tvrdit, že ho nebaví a chování manželky neumí pochopit.

Chcete pro sebe objevit všechny závoje neviditelnosti vašeho bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu?

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále