+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz

Jak získat klid na duši, svobodu bytí a jednání

Každý z nás si vytváří svou pojmovou mřížku, přes kterou se dívá na svět. Jakýsi pomyslný filtr nebo barevnou čočku brýlí, přes kterou se díváme. To, co vidíme, nazýváme realitou. Většina našich představ a názorů o světě pochází z našich předpokladů a přesvědčení, které považujeme za samozřejmost a které z velké části nezkoumáme ani nezpochybňujeme. Tyto předpoklady a představy světa jsou částí toho, kdo jsme, proto je pro nás složité se jich vzdát.

Nevymýšlíme je, mi skrze ně myslíme.

Slyšíte-li někde slova: „My to takhle neděláme.“ nebo „Takhle to není možné.“ často poukazují na existenci předpokladů (iluze reality) nebo systému víry, který je neviditelné na pozadí organizace. Nevnímáme je stejně jako vzduch, ale ovlivňují naše myšlení, a dokonce i to, co vidíme.

Ve chvíli, kdy si tuto skutečnost dokážeme uvědomit, tak si musíme položit otázku: „Do jaký míry tyto předpoklady (iluze reality) určují, co vidíme a co prožíváme?!

Naše předpoklady a přesvědčení fungují jako filtr na realitu. Svět kolem nás vidíme přes tento filtr. Vidíme jen tu část světa, která podporuje naše předpoklady a přesvědčení. Vidíme jen to, co nám naše pojmová mřížka dovolí vidět.

Proto často ve svých programech, kurzech a koučincích svým klientům tvrdím, že každý proces v organizaci, rodině, partnerském vztahu, ale i při konverzaci sami se sebou se odehrává v jazyku, který používáme. Náš jazyk je tvořen pojmy, odbornými výrazy a termíny, které dokážeme specifickým způsobem mezi sebou navzájem poskládat do konverzační domény. Naše konverzační doména pak vytváří to, jak se nám svět jeví a jak v tomto světě jednáme. Náš jazyk obsahuje naše vzpomínky, myšlenky a veškerou interakci s okolím a sami se sebou. Náš jazyk je tvořen pojmy – pojmovou mřížkou, přes kterou vidíme světa a přes kterou jednáme. Pojmová mřížka ovlivňuje to, jak se nám svět jeví a co vidíme.

Naše přesvědčení a předpoklady určují, jak se nám svět objevuje a to ovlivňuje, náš způsob bytí a jednání. Naše přesvědčení a předpoklady omezují naše možnosti, které nám jsou k dispozici. Skrze ně vidíme svou realitu (iluzi reality), kde není prostor na objevování doposud skrytého potenciálu každého z nás.

Jak se nám realita jeví nebo se nám objevuje, není určeno tím, co vidíme nebo slyšíme, ale tím, jak to vidíme a jak to slyšíme.

Kontext je rozhodující.

Chceme-li dosáhnout průlomové změny situací, se kterými se právě potýkáme (vyšší produktivity, lepších vztahů, klid na duši, více svobody bytí a jednání atd.), nemůžeme čekat na to, až se ukáže nový předpoklad nebo přesvědčení o úspěchu, ale můžeme vytvářet vytvořenou budoucnost, která by se jinak nestala.

Pro změnu toho, jak se vám situace, se kterou se nyní potýkáte, jeví, není potřeba měnit to, co děláte v práci a jak to děláte. Každý z nás ví, co může dělat a co nemůže dělat, aby jeho práce, vztah, rodina fungovala. Pro průlomovou transformaci předpokladů a přesvědčení budete muset čelit tomu, co vám v současnosti přijde normální a nepředstavitelné, že by to šlo dělat nebo vidět jinak.

Tímto způsobem získáte možnost vidět věci a situace se kterými se nyní potýkáte tak, jak jste ji doposud neviděli. Průlom nastane tehdy, když začnete vidět situace novým způsobem. Získáte nové příležitosti a nové přístupy k vašemu způsobu bytí a jednání, které jste doposud nebyli schopni vidět, nebo si je představit.

Průlom vašich předpokladů a přesvědčení přijde jako výsledek posunu vašich závazků z předvídatelné budoucnosti, která je tvořena minulostí, do vytvořené budoucnosti z budoucnosti. Tento proces začíná vytvořením nové možnosti, bez ohledu na to, co si myslíte, že víte, nebo víte, že víte o tom, jak tuto právě vytvořenou možnost realizovat.  Z této vytvořené možnosti se podíváte zpět na situaci, se kterou se nyní potýkáte přes kontext právě vytvořené budoucnosti (možnosti).

Tento přístup ke způsobu jednání prostřednictvím vytvořeného kontextu vytvořené budoucnosti vám dává nový pohled a umožňuje vidět situace se kterými se nyní potýkáte z doposud neobjeveného úhlu pohledu. Dalo by se říct, že doslova změníte svět, který vidíte.

Zdroj inspirace: Breaking out of the box

Novinky na blogu

Přečtěte si další články, které vám předají nové myšlenky o bytí lídrem a efektivním uplatňování leadershipu jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.
Čti dále