+420 608 505 082 Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 Tolstého 20; 616 00 Brno office@flowave.cz
Ontologický / fenomenologický model leadershipu

Co je to leadership?

Přestože při vyhledávání leadership kurzů najdete na Google přes 2.000.000 nabídek, tak stále nemáme jednu definici leadershipu. Existují desítky metod a konceptů.

Abychom mohli definovat, co je leadership, budete muset nejdříve získat zkušenost s tím, co znamená „být lídrem“ a co znamená „efektivně uplatňovat leadership“. Nepíšeme teď o tom, abyste získali pro sebe nějaký popis, vysvětlení nebo teorii, ale abyste objevili zážitek. Dokud totiž nebudeme mít jednu definici leadershipu (lingvistický vzoreček), tak bez prožitku toho, co znamená „být lídrem“ a jak vypadá „efektivní vedení“, nemáte možnost objevit pro sebe, co leadership skutečně je.

Leadership, který je vaším přirozeným sebevyjádřením, nevychází z učení nebo pokusů napodobovat charakteristiky nebo styly významných lídrů.

  • Nepochází ani z učení o tom, co efektivní lídři dělají nebo o snaze napodobit je.
  • Zcela určitě nepochází ani z pouhého bytí v pozici lídra, nebo v pozici nějaké autority.

Jak tedy získat přístup k bytí lídrem a k efektivnímu uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření?

Nejdříve se musíte vypořádat se všemi vnitřními programy, maskami a brněními, které omezují vaši svobodu být lídrem. Jsou to:

  • všechny vaše neprozkoumané myšlenky, přesvědčení, předsudky,
  • všechny vaše hluboce zakořeněné společenské a kulturní uhly pohledů,
  • všechny vaše předpoklady o tom, co znamená být lídr.

Dokážete-li si tyto vnitřní programy a omezení uvědomit, získáte přístup k objevení toho, jak doposud omezovali váš leadership a jak omezovali vaši svobodu být lídrem.

Z těchto poznatků vychází Ontologický model leadershipu.

Zaměřujeme se na tři oblasti:

  • Zabýváme se nezbytnými základy bytí lídrem a jak efektivně uplatňovat leadership.
  • Pracujeme s tím, abyste si pro sebe vytvořili, co je to být lídr a efektivně uplatňovat leadership, jako kontext. Kontext, který vám spíše poskytne moc být lídrem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, než kontext o tom, co je leadership.
  • Ve třetí části společně s klienty pracujeme na uvědomění si a zmírnění účinků jejich vnímaných a funkčních omezení, která limitují jejich sebevyjádření v bytí lídrem.

Objevte a zdokonalte váš leadership

Způsoby, kterými se doposud trénují lídři ve většině případech nefungují a globálně nastává krize v leadershipu.

Flowave Ontologický leadership program nemá nic společné s tím, co víte o leadershipu, ale pomocí záměrného houževnatého tréninku z vás vytvoří lídra, který dokáže být lídrem v jakékoliv oblasti svého života.

Jste připraveni objevit pro sebe váš leadership?

Napište nám nebo zavolejte, dohodneme si osobní schůzku. office@flowave.cz, +420 725 888 927